ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาไทย


 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip "อนุรักษ์ภาษาถิ่นโคราช"

  thinkttt clip "อนุรักษ์ภาษาถิ่นโคราช"

  โดย ชิสาพัชร์ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 1 ชอบ

  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานก?? ?บภาษาถิ่นโคราช

 • 06:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 241 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธย

 • 06:07 ยอดนิยม Thinkttt Clip การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)

  Thinkttt Clip การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)

  โดย แพรวา เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)จัดทำขึ้?? ?เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสื? ??อในเรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานนิราศภูเขาทอ?? ? ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น?? ?ัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข?? ?าใจถึงวิธีการอ่านทำนองเสนา? ??โดยผลงานน

  โดดเด่น
 • 04:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip คำคล้องจองและคำขวัญ

  Thinkttt Clip คำคล้องจองและคำขวัญ

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 463 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดิโอสอนเรื่อง คำคล้องจองและคำขวัญ จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา?? ?ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน โดย ครูโย

  Thinkttt Clip ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน โดย ครูโย

  โดย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 621 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้?? ?เรียน ครูโยนายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์สำเร็จการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕ ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาปร

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก

  Thinkttt Clip หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก

  โดย warakorn เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก เป็นการนำศิลปะการแสดงพื้นบ?? ?านภาคใต้ หนังตะลุง มาบูรณาการใช้สอนวรรณคดี บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาให้?? ?ักเรียนสามารถเข้าใจโครงเรื? ??องทั้งหมดอย่างง่าย ๆ แล้วค่อยต่อยอดศึ

  โดดเด่น
 • 02:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip เพลงสระไอไม้มลาย

  Thinkttt Clip เพลงสระไอไม้มลาย

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงสระไอไม้มลายเพลง สระไอไม้มลาย ภาษาไทย เนื้อเพลง-จากบทอาขยานดนตรีแ?  ??่งทำนองเพลง-ร๊อค-กัญจนา มีศิริร้องโดย-แพรไหม/นุ้ย/ให??  ?่รร.ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3

  โดดเด่น
 • 05:50 ยอดนิยม Thinkttt Clip ไตรยางศ์

  Thinkttt Clip ไตรยางศ์

  โดย แพรวา เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรยางศ์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเ?? ?ียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเก?? ?่ยวกับความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และวิธีการจดจำไตรยางศ์อย่า?? ?ง่าย ซึ่งเป็นการจดจำโดยการนำควา?? ?รู้พื้นฐานมาจัดรูปแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและก?? ?รเรียนรู้โดยผลงานนี้ จัดข

  โดดเด่น
 • 07:10 ยอดนิยม Thinkttt Clipการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นป.๕

  Thinkttt Clipการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นป.๕

  โดย warakorn เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 0 ชอบ

  การจัดการเรียนการสอนวรรณคด?? ?เรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก?? ?าปีที่ ๕ โดยการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุ?? ?โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรร? ?? อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐานท?? ?่ ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิด

  โดดเด่น
 • 05:09 ยอดนิยม Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 577 เข้าชม / 0 ชอบ

  นิทานสระเออ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภา?? ?าไทยสำหรับนักเรียนในระดับช? ??้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ ที่อ่านไม่คล่อง ผลิตโดย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกรระโ?? ?หลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

  โดดเด่น
 • 01:33 ยอดนิยม Thinkttt Clipเพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย mpg3

  Thinkttt Clipเพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย mpg3

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย เนื้อเพลง-จากบทอาขยานทำนองเ? ??ลง-ร๊อคดนตรีแต่ง-กัญจนา มีศิริร้องโดย-แพรไหม/นุ้ย/ให?? ?่

 • 04:42 ยอดนิยม thinkttt com ภาษาบาลี

  thinkttt com ภาษาบาลี

  โดย onanong เพิ่มเมื่อ 859 เข้าชม / 2 ชอบ

  สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ท๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหล?? ?กภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพล?? ?งของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบั?? ?ิของชาติตัวชี้วัด : จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเท?? ?ที่ใช้ในภาษาไทย

หมวดหมู่

RSS