ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 สังคมศึกษา


 • 06:24 ยอดนิยม Thinkttt Clip "การเรียนรู้วิชากฎหมาย ด้วยสื่อการสอน Infographic"

  Thinkttt Clip "การเรียนรู้วิชากฎหมาย ด้วยสื่อการสอน Infographic"

  โดย นายพิเชษฐ์ ใจปวน เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 2 ชอบ

  ผู้จัดทำ: นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง?? ?มศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?ัธยมศึกษา เขต 35เป้าหมาย: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที3 สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสัง

  โดดเด่น
 • 04:55 ยอดนิยม Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่อง : ครอบครัวของฉันวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .1โครงสร้างของครอบครัวและควา มสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความหมายและความแตกต่างของอ?? ?นาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ ในครอบครัว การใช้อำนาจในครอบครัวตามบท?? ?

  โดดเด่น
 • 07:13 ยอดนิยม ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  โดย นินาท พลเดช เพิ่มเมื่อ 325 เข้าชม / 0 ชอบ

  ในเรื่อง ของวิเศษ นำแสดงโดย เด็กชายจอน ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเอง โง่ ไม่หล่อ และไม่เก่งกีฬา ทั้งที่ตัวเองมีความสามารถ จนว่าวันหนึ่งเขาได้ยินจากเ?? ?ื่อนของเขาว่าที่ พุทธสถาน มีพระพุทธรูปที่สามารถขออะไ?? ?ก็ได้ เขาจึงไปขอให้สมหวังทุกประก?? ?ร

  โดดเด่น
 • 06:46 ยอดนิยม ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงบทบาทสมมติการแสดงตน?? ?ป็นพุทธมามะกะ

 • 10:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 273 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศ

หมวดหมู่

RSS