ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 สุขศึกษาและพลศึกษา


 • 06:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

  โดดเด่น
 • 05:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธย

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 0 ชอบ

  ทักษะการส่งบอล เป็นสื่อการเรียนรู้ระดับปร?? ?ถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ผลิตโดยคุณครูปุณณรัตน์ วรรณวงค์(คบ.พละศึกษา)โรงเรีย?? ?กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย?? ?การสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้น

  โดดเด่น
 • 05:25 ยอดนิยม กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 0 ชอบ

  ทักษะการเล่นฟุตบอล กีฬาสร้างสุขภาพ เรื่องการทุ่มบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลิตโดย นายระนอง เทพสุริย์ (คบ.พลศึกษา)โรงเรียนกุดกว้าง?? ?วาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 05:14 ยอดนิยม ThinktttClip ลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอล

  ThinktttClip ลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอล

  โดย อนุสรา ศรีทาเกิด เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่อง การเล่นลูกสองมือล่างมาตราฐ?? ?น/ตัวชี้วัด : พ 3.1 1. แสดงความสามารถทางกายในการเ??  ?่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนากา??  ? และการทำงานต่างๆ2. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่??  ?วกับการเคลื่อนไหวแบบต่า

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

  Thinkttt Clip - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

  โดย ครูเพ็ญประภา คำประภา เพิ่มเมื่อ 551 เข้าชม / 2 ชอบ

  -เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภ?? ?ยใน -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเ?? ?ิบโตและพัฒนาการของมนุษย์ -ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอ?? ?ัยวะภายใน -สาระการเรียนรู้แกนกลาง ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภ?? ?ยใน ที

  โดดเด่น
 • 04:41 ยอดนิยม ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชากระบี่กระบอง การขึ้นพรหมนั่ง ชั้นมัธยมศึกษา

  โดดเด่น
 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (พละศึกษา ม.4)แบ่งเป็น1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 1.1 การเคลื่อนไหวแบบเคลือนที่ 1.2 การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อน?? ?ี่ 1.3 การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปก?? ?ณ์2. การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง3. การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำว?? ?น

  โดดเด่น
 • 05:27 ยอดนิยม Thinkttt Clip ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์

  Thinkttt Clip ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์

  โดย Wuttichai เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 1 ชอบ

  ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์ หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬามาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเ?? ?มอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติก

  โดดเด่น
 • 05:07 ยอดนิยม thinktttClipการเล่นแชร์บอลขั้นพื้นฐาน

  thinktttClipการเล่นแชร์บอลขั้นพื้นฐาน

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกแชร์บอลขั้นพื้นฐาน การรุกจากด้านข้าง ชั้นประถมศึกษา

  โดดเด่น
 • 06:29 ยอดนิยม Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย"โนราบิก"

  Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย"โนราบิก"

  โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 535 เข้าชม / 1 ชอบ

  มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬาตัวชี้วัด ป.4/2 ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประ?? ?อบจังหวะ

  โดดเด่น
 • 04:09 ยอดนิยม ร่างกายของหนู

  ร่างกายของหนู

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนประกอบวิชาสุขศึก?? ?าพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที? ?? ๑สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการข?? ?งมนุษย์มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเ?? ?ิบโตและพัฒนาการของมนุษย์ป.๑ /๑๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอ?? ?ัยวะภายนอก

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS