ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 คณิตศาสตร์


 • 04:03 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานการจำแนกรูปเรขาคณิต ป.1

  Thinkttt Clip ผลงานการจำแนกรูปเรขาคณิต ป.1

  โดย กุลจิรา ฝุ่นวัง เพิ่มเมื่อ 271 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอนี้ จัดขึ้นเพื่อเข้าร่วมประกวด?? ?ลงานและเหมาะสำหรับใช้เป็น?? ?? ??ะกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาร ะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

 • 05:40 ยอดนิยม Thinkttt Clip ลูกบาศก์สุดปัง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

  Thinkttt Clip ลูกบาศก์สุดปัง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

  โดย ครูบรรเจิด สระปัญญา เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน ส่งเข้าประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน ในชื่อผลงาน ลูกบาศก์สุดปัง เป็นสื่อการเรียนในรูปแบบ VIDEO CLIP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความส

  โดดเด่น
 • 07:08 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิ?? ?ศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทั?? ?ษะการเชื่อมโยงระหว่างวิชาค? ??ิตศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่ นในเรื่องตุงล้านนา และเพื่อพัฒนาความสามารถทาง?? ?ิชาคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ป? ??ญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตจริง ซึ่งมีเนื้อวิชา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS