ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 คณิตศาสตร์


 • 05:23 ยอดนิยม Thinkttt Clip ตรรกศาสตร์ ค่าความจริงของประพจน์ ม.4

  Thinkttt Clip ตรรกศาสตร์ ค่าความจริงของประพจน์ ม.4

  โดย สุพรรษา คลี่เกษร เพิ่มเมื่อ 557 เข้าชม / 7 ชอบ

  การสอนเรื่องตรรกศาสตร์ ( ค่าความจริงของประพจน์ )

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 525 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดิโอสอน การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิ?? ?้นไม้จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวังสังกัดสำ?? ?ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ? ??มศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 04:01 ยอดนิยม ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 1 ชอบ

  แก้ไขจากอันเดิมคะ

  โดดเด่น
 • 05:26 ยอดนิยม ThinkTTT Clip อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  ThinkTTT Clip อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 376 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:54 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึ

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  โดย ฮัมดีน กะสูเมาะ เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / 1 ชอบ

  thinkttt สื่อการเรียนการสอน เทคนิคคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ MagicFinger ครูฮัมดีน กะสูเมาะโรงเรียนบ้านกาเด็ง??  ?พป.นราธิวาส เขต 3

  โดดเด่น
 • 07:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip p Pythagoras

  Thinkttt Clip p Pythagoras

  โดย จารุวรรณ บุญชลาลัย เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีบทพีท?? ?โกรัส เริ่มต้นจากการรู้จักสมบัติ?? ?องรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นิยามของทฤษฎีบท การหาความยาวด้านที่เหลือ ความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุ?? ?ฉากที่น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคการคำนวณหาความ?? ?าวด้านที่เหลือให้เร็วขึ้น

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น
 • 07:08 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  Thinkttt Clip ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานตุงล้านนาลวดลายทางคณิ?? ?ศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทั?? ?ษะการเชื่อมโยงระหว่างวิชาค? ??ิตศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่ นในเรื่องตุงล้านนา และเพื่อพัฒนาความสามารถทาง?? ?ิชาคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ป? ??ญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตจริง ซึ่งมีเนื้อวิชา

  โดดเด่น
 • 05:50 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง วัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึก?? ?ก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เนื้อหาย่อยในเ

  โดดเด่น
 • 03:54 ยอดนิยม MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 326 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน??  ?ลก ณ อ.เบตง จ.ยะลา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS