ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาต่างประเทศ


 • 04:48 ยอดนิยม Thinkttt clip Sound of English Phonics

  Thinkttt clip Sound of English Phonics

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 0 ชอบ

  Sound Of English Phonics เป็นคลิปวีดีโอที่จัดทำขึ้น?? ?พื่อใช้สอนปรับพื้นฐานนักเร? ??ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาใ?? ?ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนให้นักเรียนฝึกออกเสี?? ?งอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสะกดค?? ?

 • 05:59 ยอดนิยม Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 312 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip Time To Talk

  Thinkttt Clip Time To Talk

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ เพิ่มเมื่อ 260 เข้าชม / 0 ชอบ

  หัวข้อเกี่ยวกับ-Subject Verb Object-Subject and Verb Agreement

 • 07:00 ยอดนิยม ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ เพิ่มเมื่อ 249 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบก?? ?จกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได?? ?? ??งมือปฏิบัติจริง- เรียนรู้เกี่ยวกับ Subject Verb Object-Present Simple Tense

 • 06:35 ยอดนิยม Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 657 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอนราย?? ?ิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กิจวัตรประจำวัน การถามตอบกิจวัตรประจำวันอย?? ?างง่าย และบทเพลงกิจวัตรประจำวัน โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนั

 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip : Great!

  Thinkttt Clip : Great!

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  There are many ways to say Great!

 • 05:49 ยอดนิยม Thinkttt Clip_direction

  Thinkttt Clip_direction

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 552 เข้าชม / 0 ชอบ

  Asking and Giving Direction

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 881 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอน เรื่อง 数字 ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเล?? ?จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาจีน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่า?? ?ประเทศ นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?

 • 04:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip introduction

  Thinkttt Clip introduction

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีทัศน์ การแนะนำตัวเอง

  โดดเด่น
 • 06:41 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  โดย นิวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / 0 ชอบ

  Describing about tense.

  โดดเด่น
 • 05:30 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter II

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter II

  โดย นิวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 668 เข้าชม / 0 ชอบ

  Follow up chapter I to describe about structure of tenses.

  โดดเด่น
 • 07:29 ยอดนิยม Thinkttt Clip 走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน

  Thinkttt Clip 走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน

  โดย สุพัตรา โกมลมุสิก เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเ?? ?ื่อการสื่อสาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8

หมวดหมู่

RSS