ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาต่างประเทศ


 • 05:05 ยอดนิยม English Through Song

  English Through Song

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 426 เข้าชม / 4 ชอบ

  Learn English Through Song

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม Thinktt Clip Lion

  Thinktt Clip Lion

  โดย นายธนากร พ่อชมภู เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Adjectives

  Thinkttt Adjectives

  โดย พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ เพิ่มเมื่อ 230 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอประกอบการสอนไวยา?? ?รณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภายในคลิปวีดีดอได้มีการ?? ?ำเสนอเรื่องของ Adjectives เกี่ยวกับกับ ความแตกต่างของAdjective ในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษแล?? ? ประเภทของ Adjective ในรูปเเบบของ Cartoon Animation.

 • 07:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  โดย สุพัตรา โกมลมุสิก เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / 0 ชอบ

  走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนก?? ?รสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่? ??กสาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8 เป็นการบูรณาการภาษาจีนกับอ?? ?เซียน ออกแบบสื่อให้เข้ากับหนังสื?? ?เรียน体验汉语 เพื่อให้น่าเรียนยิ่งขึ้น อ้างอิงหนังสือ体验汉语ครูผู้สอ?? ? ส

 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip : Great!

  Thinkttt Clip : Great!

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  There are many ways to say Great!

 • 04:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก??  ?บนักเรียนระดับชั้นประถมศึ??  ?? ??าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูอ๋อ

 • 06:36 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 237 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาป

 • 01:29 ยอดนิยม Thinkttt clip Asking and giving personal information

  Thinkttt clip Asking and giving personal information

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / 0 ชอบ

  การพูดถามตอบข้อมูลส่วนบุคค?? ?

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 880 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอน เรื่อง 数字 ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเล?? ?จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาจีน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่า?? ?ประเทศ นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?

 • 04:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip introduction

  Thinkttt Clip introduction

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีทัศน์ การแนะนำตัวเอง

  โดดเด่น
 • 06:50 ยอดนิยม thinkttt clip past perfect

  thinkttt clip past perfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 309 เข้าชม / 0 ชอบ

  past perfect เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการก?? ?ะทำในอดีตและต้องมีการใช้เห? ??ุการณ์สองเหตุการณ์มาเปรียบ เทียบกัน เนื้อหาเป็นของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมวดหมู่

RSS