ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาต่างประเทศ


 • 05:05 ยอดนิยม English Through Song

  English Through Song

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 426 เข้าชม / 4 ชอบ

  Learn English Through Song

  โดดเด่น
 • 06:35 ยอดนิยม Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 656 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอนราย?? ?ิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กิจวัตรประจำวัน การถามตอบกิจวัตรประจำวันอย?? ?างง่าย และบทเพลงกิจวัตรประจำวัน โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนั

 • 07:00 ยอดนิยม ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 323 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย คุณครูปิยะฉัตร กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 722 เข้าชม / 2 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลิตโดย คุณครูเยาวเรศ กรกัน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 04:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก??  ?บนักเรียนระดับชั้นประถมศึ??  ?? ??าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 06:39 ยอดนิยม Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  โดย นางขวัญใจ ประภาสัย เพิ่มเมื่อ 473 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปการตอบคำถามและการสนทนา โดยใช้ประโยค What do you want to be? และ Why?

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 880 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอน เรื่อง 数字 ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเล?? ?จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาจีน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่า?? ?ประเทศ นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?

 • 06:01 ยอดนิยม Thinkttt clip_noun gender

  Thinkttt clip_noun gender

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่องเพศของคำนามง่ายๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานใ?? ?การเรียนในระดับสูง เเละสามารถใช้ให้ถูกต้องตาม?? ?ารผันบุรุษได้

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม Thinkttt clip personal informations

  Thinkttt clip personal informations

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ?? ?ารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ??ีที่ 1 ในการขอและให้ข้อมูลส่วนบุค?? ?ล

  โดดเด่น
 • 06:41 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  โดย นิวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / 0 ชอบ

  Describing about tense.

  โดดเด่น
 • 11:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip_passive

  Thinkttt Clip_passive

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 617 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเขียนโครงสร้าง Passive Voice เข้าใจง่ายๆ

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip การอ่านเวลา

  thinkttt clip การอ่านเวลา

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านเวลาเป็นเนื้อหาที่อ?? ?ู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท? ??่ 1 ที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลขและ?? ?่อเนื่องด้วยการอ่านเวลา ซึ่งอ่านเวลานั้นอ่านได้หลา?? ?แบบ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS