ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ภาษาต่างประเทศ


 • ยอดนิยม Thinkttt clip personal informations

  Thinkttt clip personal informations

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ?? ?ารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ??ีที่ 1 ในการขอและให้ข้อมูลส่วนบุค?? ?ล

  โดดเด่น
 • 01:29 ยอดนิยม Thinkttt clip Asking and giving personal information

  Thinkttt clip Asking and giving personal information

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / 0 ชอบ

  การพูดถามตอบข้อมูลส่วนบุคค?? ?

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม Thinktt Clip Lion

  Thinktt Clip Lion

  โดย นายธนากร พ่อชมภู เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูอ๋อ

 • 06:36 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 237 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาป

 • 04:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก??  ?บนักเรียนระดับชั้นประถมศึ??  ?? ??าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Adjectives

  Thinkttt Adjectives

  โดย พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ เพิ่มเมื่อ 230 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอประกอบการสอนไวยา?? ?รณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภายในคลิปวีดีดอได้มีการ?? ?ำเสนอเรื่องของ Adjectives เกี่ยวกับกับ ความแตกต่างของAdjective ในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษแล?? ? ประเภทของ Adjective ในรูปเเบบของ Cartoon Animation.

 • 06:58 ยอดนิยม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 722 เข้าชม / 2 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลิตโดย คุณครูเยาวเรศ กรกัน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 07:00 ยอดนิยม ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 323 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย คุณครูปิยะฉัตร กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 06:50 ยอดนิยม thinkttt clip past perfect

  thinkttt clip past perfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 309 เข้าชม / 0 ชอบ

  past perfect เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการก?? ?ะทำในอดีตและต้องมีการใช้เห? ??ุการณ์สองเหตุการณ์มาเปรียบ เทียบกัน เนื้อหาเป็นของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip การอ่านเวลา

  thinkttt clip การอ่านเวลา

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านเวลาเป็นเนื้อหาที่อ?? ?ู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท? ??่ 1 ที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลขและ?? ?่อเนื่องด้วยการอ่านเวลา ซึ่งอ่านเวลานั้นอ่านได้หลา?? ?แบบ

  โดดเด่น
 • 06:01 ยอดนิยม Thinkttt clip_noun gender

  Thinkttt clip_noun gender

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่องเพศของคำนามง่ายๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานใ?? ?การเรียนในระดับสูง เเละสามารถใช้ให้ถูกต้องตาม?? ?ารผันบุรุษได้

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS