ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 ศิลปะ


 • 05:29 ยอดนิยม ศิลปะคืออะไร?

  ศิลปะคืออะไร?

  โดย inikcup เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อทางก?? ?รศึกษาเรียนรู้ศิลปะ เรื่องราวความรู้ความเข้าใจ?? ?นเรื่องศิลปะเบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้?? ?ฐาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจคว?? ?มหมายของศิลปะ" ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่?? ?แสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา

  โดดเด่น
 • 05:10 ยอดนิยม สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษา

  สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษา

  โดย Pakin เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษากลุ่มสาระการเ?? ?ียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ระดับชั้นประถ?? ?ศึกษาปีที่ 5มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศ? ??ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS