ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 06:10 ยอดนิยม ภาพยนตร์สัน เรื่อง ขอน

  ภาพยนตร์สัน เรื่อง ขอน

  โดย อธิพรรณ เพิ่มเมื่อ 270 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพยนตร์สัน เรื่อง ขอน "สามัคคีคือพลัง. ..สร้างสรรค์สังค

 • 05:18 ยอดนิยม ทำคาราโอเกะด้วยพรีเมียร์โปร

  ทำคาราโอเกะด้วยพรีเมียร์โปร

  โดย maneewan99 เพิ่มเมื่อ 270 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางมณีวรรณ ภูมิภาค''โรงเรี

 • 01:53 ยอดนิยม โรงเรียนบ้านตะเคียน

  โรงเรียนบ้านตะเคียน

  โดย thanasin เพิ่มเมื่อ 269 เข้าชม / 1 ชอบ

  นักเรียนเริ่มต้ นเรียนรู้คำทักท ายของแต่ละประเท ศในกลุ่มอาเซียน

 • 09:42 ยอดนิยม schoolgood new

  schoolgood new

  โดย rattiya somthip เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / 0 ชอบ

  นำเสนอการดำเนิน งานโรงเรียนดีศร ีตำบล : โรงเรียนพรหมประ สาทราษฎร์นุกูล จังหวัดสุรินทร์

 • 02:20 ยอดนิยม krutube

  krutube

  โดย นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 267 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ ตำแหน่งครู''วิท

 • 04:05 ยอดนิยม ดอกกุหลาบจากกระดาษวงกลม

  ดอกกุหลาบจากกระดาษวงกลม

  โดย เพิ่มเมื่อ 266 เข้าชม / 0 ชอบ

  การประดิษฐ์ดอกก ุหลาบจากกระดาษร ูปวงกลมเพื่อใช้ ตกแต่งป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

 • ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 266 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก สะท้อนปัญหาระบบ อุปถัมภ์ ที่ยังฝังรากลึก ในสังคม โดย ชุมนุมคนสร้างภา พ โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ภาคตะวันออกเฉีย งเหน

 • 03:52 ยอดนิยม รางวัลให้คุณครู

  รางวัลให้คุณครู

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  ด้วยความรักเคาร พคุณครู จาก ศิษย์ โคกสำโรงวิทยา รุ่น ๒๕๒๐

 • 02:36 ยอดนิยม ไม่คิดมาก่อนเลยว่า

  ไม่คิดมาก่อนเลยว่า

  โดย นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร เพิ่มเมื่อ 264 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดยนางสาวป ิยธิดา ปราณีบุตร''ตำแห

 • 03:36 ยอดนิยม popup card

  popup card

  โดย จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง เพิ่มเมื่อ 259 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำโดย ''จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง''ตำแหน่

 • 07:04 ยอดนิยม rumbaisri2 " รำบายศรี"

  rumbaisri2 " รำบายศรี"

  โดย นางสาวศันสนีย์ นนท์พละ เพิ่มเมื่อ 258 เข้าชม / 1 ชอบ

  จัดทำโดย นางสาวศันสนีย์ นนท์พละ''ตำแหน่

 • 05:42 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม พรุ่งนี้

  ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม พรุ่งนี้

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 257 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมศ ึกษา สาระการเรียนรู้ ศาสนาและศิลธรรม ความกตัญญู ความประมาท โรงเรียนบ้านวัง เกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่

RSS