ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 10:05 ยอดนิยม chair1

  chair1

  โดย paweena naeowong เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  การออกแบบสิ่งขอ งเครื่องใช้ด้วย โปรแกรมคอมพิวเต อร์

  โดดเด่น
 • 10:41 ยอดนิยม ธรณีพิโรธ(แผ่นดินไหว)

  ธรณีพิโรธ(แผ่นดินไหว)

  โดย Nuengruethai เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 1 ชอบ

  บูรณาการ เรื่อง ธรณีพิโรธ (แผ่นดินไหว) ของนักเรียนระดั บขั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนป่าแดดว ิทยาคม จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณ าการ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

  โดดเด่น
 • 02:51 ยอดนิยม IT IS NOT

  IT IS NOT

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  การศึกษา แนววิทยาศตร์ ตลก

  โดดเด่น
 • 01:13 ยอดนิยม p2

  p2

  โดย นางพิชญา ลิสอน เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานชิ้นแรก''น

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม หนังสั้นเรื่องงานกลุ่ม

  หนังสั้นเรื่องงานกลุ่ม

  โดย suthat เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายสุทัศน์ ภูมิภาค''ครูโรง

  โดดเด่น
 • 06:37 ยอดนิยม ภาษาไทยแสนสนุกกับครูกระเป๋า "ที่มาของ คำ สำนวนไทย"

  ภาษาไทยแสนสนุกกับครูกระเป๋า "ที่มาของ คำ สำนวนไทย"

  โดย นายนาวิน พูลสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 1 ชอบ

  ภาษาไทยแสนสนุกก ับครูกระเป๋า "ที่มาของ คำ สำนวนไทย"

  โดดเด่น
 • 02:31 ยอดนิยม แมงมุมลาย ฉบับเด็กดอย

  แมงมุมลาย ฉบับเด็กดอย

  โดย นางสาวเนตรนภา ยะมะโน เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสาวเนตรนภา ยะมะโน''ตำแหน่ง ครู คศ.1''โรงเรียนรัฐ ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่''สังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถ มศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  โดดเด่น
 • 01:02 ยอดนิยม โรคตาแดง

  โรคตาแดง

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 1 ชอบ

  โรคตาแดงกำลังระ บาดในโรงเรียน ดังนั้นเราทุกคน ต้องรักษาสุขภาพ

  โดดเด่น
 • 02:03 ยอดนิยม PIm2

  PIm2

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  English song by BigTo

  โดดเด่น
 • 02:57 ยอดนิยม การลบพื้นหลังรูปภาพออกอย่าง่ายในโปรแกรม Microsoft office

  การลบพื้นหลังรูปภาพออกอย่าง่ายในโปรแกรม Microsoft office

  โดย ประภาศรี เที่ยงธรรม เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม ตำแหน่งครูชำนาญ การ โรงเรียนวัดกลาง คลองสาม สังกัด สพป.ปทุมธานีเขต 1

  โดดเด่น
 • 04:38 ยอดนิยม Siriporn1

  Siriporn1

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  Lifestyles ท่านศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม ต้นกล้าในใจ

  ต้นกล้าในใจ

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 1 ชอบ

  ผลงานจัดทำโดยคณ ะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส วรรค์ อำเภอเมืองบึงกา ฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปลูกจิตสำน ึก ให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทา ง ในการรักษาสภาพแ วดล้อม โดยมีประเด็นสำค ัญคือ การรักษาสภาพแวด ล้อมไม่ใช่แค่กา รบอกวิธีการเท่า นั้น แต่ต้องเห็นด้วย ว่าสภาพ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS