ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 06:39 ยอดนิยม krutube ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

  krutube ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

  โดย ภิญญาพัชญ์ เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดยนางสาวภ ิญญาพัชญ์ แบบอย่าง''ตำแหน

  โดดเด่น
 • 03:16 ยอดนิยม Laying Hen ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่

  Laying Hen ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่

  โดย นายราชัน คำบุญเรือง เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  อธิบายขั้นตอนกา รเลี้ยงไก่ไข่''

  โดดเด่น
 • 00:43 ยอดนิยม My Story2 mv เพลงไฟฟ้า

  My Story2 mv เพลงไฟฟ้า

  โดย นางสาวมลฤดี เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงประกอบการสอ นวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า จัดทำโดยนางสาวม ลฤดี บัวชุม และเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบาง ใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี สังกัด สพป.สฎ 3''ผลงานผู้เข้าอ

 • 01:13 ยอดนิยม p2

  p2

  โดย นางพิชญา ลิสอน เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานชิ้นแรก''น

  โดดเด่น
 • 04:52 ยอดนิยม part1 ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ

  part1 ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ

  โดย chataron sai-aut เพิ่มเมื่อ 272 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายจตรนต์ สายอุต''ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญกา ร''โรงเรียนนารี

 • 02:03 ยอดนิยม PIm2

  PIm2

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  English song by BigTo

  โดดเด่น
 • 03:36 ยอดนิยม popup card

  popup card

  โดย จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำโดย ''จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง''ตำแหน่

  โดดเด่น
 • 07:04 ยอดนิยม rumbaisri2 " รำบายศรี"

  rumbaisri2 " รำบายศรี"

  โดย นางสาวศันสนีย์ นนท์พละ เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / 1 ชอบ

  จัดทำโดย นางสาวศันสนีย์ นนท์พละ''ตำแหน่

  โดดเด่น
 • 09:42 ยอดนิยม schoolgood new

  schoolgood new

  โดย rattiya somthip เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  นำเสนอการดำเนิน งานโรงเรียนดีศร ีตำบล : โรงเรียนพรหมประ สาทราษฎร์นุกูล จังหวัดสุรินทร์

  โดดเด่น
 • 08:31 ยอดนิยม Science Show

  Science Show

  โดย สุชาติ เวียงชัย เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ (งานชิ้นที่ 2)''นายสุชาติ เวียงชัย''โรงเร

  โดดเด่น
 • 04:48 ยอดนิยม Sequence 01t

  Sequence 01t

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 1 ชอบ

  Sport by Padermdet Pongpiriyaporn

  โดดเด่น
 • 04:21 ยอดนิยม Siriporn 2

  Siriporn 2

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 0 ชอบ

  Lifestyles ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS