ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 03:38 ยอดนิยม 10 วิธี การใช้คอมพิวเตอร์ อย่างรักษ์โลก

  10 วิธี การใช้คอมพิวเตอร์ อย่างรักษ์โลก

  โดย นายสุติพงษ์ อมูลราช เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 1 ชอบ

  จัดทำโดย นายสุติพงษ์ อมูลราช''ตำแหน่

  โดดเด่น
 • 03:27 ยอดนิยม Animal Vocabulary

  Animal Vocabulary

  โดย waramon เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสาววรามน บุญเจริญ''โรงเร

  โดดเด่น
 • 01:30 ยอดนิยม Big and Small

  Big and Small

  โดย เกษร นพคุณ เพิ่มเมื่อ 322 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นางสาวเกษร นพคุณ''ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนา ญการ''โรงเรียนว

  โดดเด่น
 • 10:05 ยอดนิยม chair1

  chair1

  โดย paweena naeowong เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  การออกแบบสิ่งขอ งเครื่องใช้ด้วย โปรแกรมคอมพิวเต อร์

  โดดเด่น
 • 02:18 ยอดนิยม Dancing Appreciaition 5

  Dancing Appreciaition 5

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:14 ยอดนิยม DemoMisicVDO ลุงขี้เมา โดยวงสัมภเวสี สมัครเข้าประกวด "ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต"

  DemoMisicVDO ลุงขี้เมา โดยวงสัมภเวสี สมัครเข้าประกวด "ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต"

  โดย นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  ส่งงานหลังจากกล ับมาจากอบรมครับ

  โดดเด่น
 • 04:09 ยอดนิยม Doctor Siriporn

  Doctor Siriporn

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานพระราชทานปริ ญญาบัตรดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ ท่านศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  โดดเด่น
 • 02:21 ยอดนิยม How a bout you ?

  How a bout you ?

  โดย Panita Phu-ngamthong เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางปณิตา ภูงามทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนฮ่องฮีว ิทยา สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษากาฬส ินธุ์ เขต 2

  โดดเด่น
 • 02:51 ยอดนิยม IT IS NOT

  IT IS NOT

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  การศึกษา แนววิทยาศตร์ ตลก

  โดดเด่น
 • 06:37 ยอดนิยม krukapao

  krukapao

  โดย นายนาวิน พูลสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 325 เข้าชม / 1 ชอบ

  ภาษาไทยแสนสนุกก ับครูกระเป๋า "ที่มาของ คำ สำนวนไทย"

  โดดเด่น
 • 02:20 ยอดนิยม krutube

  krutube

  โดย นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ ตำแหน่งครู''วิท

 • 04:12 ยอดนิยม krutube ปี 4 รุ่น3

  krutube ปี 4 รุ่น3

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 1 ชอบ

  ร่วมกันท่องพระส ูตรหน้าเสาธงทั้ งโรงเรียน และการมุ่งมั่นฝ ึกนักเรียนของคุ ณครูที่ดูแลโครง การท่องพระสูตรห น้าเสาธง เพราะเห็นประโยช น์ และการเปลี่ยนแป ลงในทางที่ดีขึ้ นของเด็กๆ''ผลงา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS