ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 312 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

  โดดเด่น
 • 03:49 ยอดนิยม Louis1 1

  Louis1 1

  โดย bokazmo191 เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / 0 ชอบ

  อ.ประเทือง วิบูลศักดิ์

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม งานพนิดา

  งานพนิดา

  โดย Panida Tongvisase เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  การท่องสูตรคูรป ระกอบท่าทาง ฝึกสมาธิ สร้างความจำ สนุกสนานตามสไตล ์ BBl

  โดดเด่น
 • 03:02 ยอดนิยม QRcode1

  QRcode1

  โดย waraluk เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  Quick Response code (QR code) คล้ายกับ Bar code แต่มีการตอบสนอง ที่รวดเร็ว ใช้งานง่ายกว่า มีลูกเล่นมากกว่ าใช้ประโยชน์ในก ารเก็บ URL ของเว็บไซต์

 • 02:44 ยอดนิยม คำศัพท์เกี่ยวกับสี

  คำศัพท์เกี่ยวกับสี

  โดย Anchalee เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำศัพท์เกี่ยวกั บสี

  โดดเด่น
 • 20:28 ยอดนิยม อาเซียนศึกษา

  อาเซียนศึกษา

  โดย suphap เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เรื่องปร ะชาคมอาเซียน รวบรวมโดย นายสุภาพ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดดอนช ัย หมู่ 6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม รูปร่างโมเลกุล

  รูปร่างโมเลกุล

  โดย วีรยุทธ เตชะเวชเจริญ เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานจากการอบรม ครูทูป ปี 4 รุ่นที่2 เพื่อขอรับประกา ศณียบัตรจากการอ บรมในครั้งนี้คร ับ''จัดทำโดย...นา

  โดดเด่น
 • 08:49 ยอดนิยม ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 4-5 กันยายน 2556

  ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 4-5 กันยายน 2556

  โดย ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประมวลภาพการร่ว มแข่งขันทักษะวิ ชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 สพป.นศ.2''(จัดทำขึ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS