ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 03:13 ยอดนิยม สัญลักษณ์ธาตุ 1

  สัญลักษณ์ธาตุ 1

  โดย paricha เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 17:51 ยอดนิยม วิดีทัศน์สรภัญญะ

  วิดีทัศน์สรภัญญะ

  โดย krurabeab เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / 1 ชอบ

  โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รัง

  โดดเด่น
 • 01:01 ยอดนิยม แม่ก กา แม่ไก่อยู่ในตะกร้า

  แม่ก กา แม่ไก่อยู่ในตะกร้า

  โดย sangkhae เพิ่มเมื่อ 300 เข้าชม / 2 ชอบ

  โดดเด่น
 • 09:10 ยอดนิยม VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โดย Kitima Petsub เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานครูกิติมา เพชรทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

  โดดเด่น
 • 04:34 ยอดนิยม The Last Math Song

  The Last Math Song

  โดย Naowarat เพิ่มเมื่อ 324 เข้าชม / 0 ชอบ

  นักเรียนแต่งคำร ้องเอง โดยใช้ทำนองเพลง คิดอะไรอยู่ ของพี่ป้าง นครินทร์ กิงศักดิ์ และเพลง เบา เบา ของวงsingular หวังว่าจะเป็นปร ะโยชน์แก่ผู้ที่ สนใจนะคะ

  โดดเด่น
 • 05:49 ยอดนิยม SketchUp 2014 ตอนที่ 1

  SketchUp 2014 ตอนที่ 1

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  การดาวน์โหลดและ ติดตั้ง Google SketchUp 2014

  โดดเด่น
 • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น
 • 03:01 ยอดนิยม Group 1 The One

  Group 1 The One

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นเรื่อง คะ....ค่ะ การอบรมเชิงปฏิบ ัตืการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายอินเทอ ร์เน็ต ถ่ายและตัดต่อใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2557ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม THE ONE ประกอบด้วย นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิ ตร อ.เมือง จังหวัดุบุรีรัม

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS