ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 03:49 ยอดนิยม รัก  รู้จักพอเพียง

  รัก รู้จักพอเพียง

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานหนังสั้น โครงการ KRUTUBE รุ่นที่ 2''ว่าที่ร.ต.อนัน

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม งานพนิดา

  งานพนิดา

  โดย Panida Tongvisase เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  การท่องสูตรคูรป ระกอบท่าทาง ฝึกสมาธิ สร้างความจำ สนุกสนานตามสไตล ์ BBl

  โดดเด่น
 • 03:13 ยอดนิยม สัญลักษณ์ธาตุ 1

  สัญลักษณ์ธาตุ 1

  โดย paricha เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:43 ยอดนิยม คลิปสอนกีตาร์ขั้นพื้นฐาน โดยนายธีรวัตร คันธชัย(ครูติงลี่)

  คลิปสอนกีตาร์ขั้นพื้นฐาน โดยนายธีรวัตร คันธชัย(ครูติงลี่)

  โดย Theerawwat เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นคลิปที่จัดท ำขึ้นเพื่อส่งผล งานการอบรมโครงก าร Krutube ปี 4 รุ่นที่ 2

  โดดเด่น
 • 20:28 ยอดนิยม อาเซียนศึกษา

  อาเซียนศึกษา

  โดย suphap เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เรื่องปร ะชาคมอาเซียน รวบรวมโดย นายสุภาพ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดดอนช ัย หมู่ 6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  โดดเด่น
 • 02:36 ยอดนิยม Sequence 01 2

  Sequence 01 2

  โดย oranut เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 4 ชอบ

  ผลงานจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ Krutube Channel ปี 4 รุ่น 2 (ส่งผลงานเพื่อร

  โดดเด่น
 • 03:02 ยอดนิยม QRcode1

  QRcode1

  โดย waraluk เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  Quick Response code (QR code) คล้ายกับ Bar code แต่มีการตอบสนอง ที่รวดเร็ว ใช้งานง่ายกว่า มีลูกเล่นมากกว่ าใช้ประโยชน์ในก ารเก็บ URL ของเว็บไซต์

  โดดเด่น
 • 18:15 ยอดนิยม ระบบเลขโรมัน

  ระบบเลขโรมัน

  โดย สุกัลยา นิลกระยา เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสาวสุกัลยา นิลกระยา

  โดดเด่น
 • 04:34 ยอดนิยม The Last Math Song

  The Last Math Song

  โดย Naowarat เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  นักเรียนแต่งคำร ้องเอง โดยใช้ทำนองเพลง คิดอะไรอยู่ ของพี่ป้าง นครินทร์ กิงศักดิ์ และเพลง เบา เบา ของวงsingular หวังว่าจะเป็นปร ะโยชน์แก่ผู้ที่ สนใจนะคะ

  โดดเด่น
 • 02:09 ยอดนิยม การสร้างวัตถุทรงตัน ในโปรแกรม Pro/DESKTOP

  การสร้างวัตถุทรงตัน ในโปรแกรม Pro/DESKTOP

  โดย ปราโมทย์ มุกดา เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างวัตถุทร งตัน ในโปรแกรม Pro/DESKTOP คลิปยังมีข้อบกพ ร่องอยู่พอสมควร จะพยายามปรับปรุ งในคลิปต่อ ๆ ไป ครับ (ผลิตสื่อการเรี

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

  เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

  โดย Thanyaluk เพิ่มเมื่อ 319 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 10:47 ยอดนิยม ผลงานสร้างสรรค์ สำนึกถึงรากเง้าของตนเอง "การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5"

  ผลงานสร้างสรรค์ สำนึกถึงรากเง้าของตนเอง "การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5"

  โดย saipin wongsarat เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / 0 ชอบ

  ครูสายพิน วงษารัตน์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS