ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 03:02 ยอดนิยม QRcode1

  QRcode1

  โดย waraluk เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 0 ชอบ

  Quick Response code (QR code) คล้ายกับ Bar code แต่มีการตอบสนอง ที่รวดเร็ว ใช้งานง่ายกว่า มีลูกเล่นมากกว่ าใช้ประโยชน์ในก ารเก็บ URL ของเว็บไซต์

  โดดเด่น
 • 03:58 ยอดนิยม ผลงาน โรงเรียนมหรรณพาราม

  ผลงาน โรงเรียนมหรรณพาราม

  โดย Nachaphol เพิ่มเมื่อ 227 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นม.ปลาย เรื่อง การอภิปรายไม่ไว ้วางใจนายกรัฐมน ตรีหรือรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล

 • 05:42 ยอดนิยม มหัศจรรย์สมุดบันทึก

  มหัศจรรย์สมุดบันทึก

  โดย Phinya thongkhon เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / 3 ชอบ

  ลดโลกร้อนกันดีก ว่า

  โดดเด่น
 • 00:32 ยอดนิยม Clay Animation song ABC

  Clay Animation song ABC

  โดย กฤษดา เพิ่มเมื่อ 260 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 04:31 ยอดนิยม พระอภัยมณี...วรรณคดี....อ่าน คิด วิเคราะห์....แสดงความคิดเห็น

  พระอภัยมณี...วรรณคดี....อ่าน คิด วิเคราะห์....แสดงความคิดเห็น

  โดย peerapit เพิ่มเมื่อ 317 เข้าชม / 0 ชอบ

  แสดงความคิดเห็น ...จากประเด็นที่อ ่าน จากเรื่องพระอภั ยมณีตอนพระอภัยม ณีหนีนางผีเสื้อ

  โดดเด่น
 • 03:59 ยอดนิยม ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 381 เข้าชม / 3 ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 324 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

  โดดเด่น
 • 03:59 ยอดนิยม ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 02:03 ยอดนิยม แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  โดย จุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย เพิ่มเมื่อ 462 เข้าชม / 18 ชอบ

  วีดีโอออกกำลังก ายในตอนเช้าและบ ูรณาการคณิตศาสต ร์และพลศึกษา

  โดดเด่น
 • 08:30 ยอดนิยม นำเสนอโรงเรียนอุเทนพัฒนา2557

  นำเสนอโรงเรียนอุเทนพัฒนา2557

  โดย Kan เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอนำเสนอโรง เรียนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อประชาสัมพั นธ์โรงเรียน ใช้ในเวลาประเมิ นโรงเรียน ออกไปแสดงงานต่า งๆ ฯลฯ

  โดดเด่น
 • 06:40 ยอดนิยม ร่วมหล่อเทียนสมุนไพร ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

  ร่วมหล่อเทียนสมุนไพร ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

  โดย นิธนันท์ เครือคำ เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / 1 ชอบ

  ขอรับเกียติบัตร นางนิธนันท์ เครือคำ

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 420 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS