ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 02:03 ยอดนิยม แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  โดย จุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย เพิ่มเมื่อ 457 เข้าชม / 18 ชอบ

  วีดีโอออกกำลังก ายในตอนเช้าและบ ูรณาการคณิตศาสต ร์และพลศึกษา

  โดดเด่น
 • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  โดย sutidate suwanla เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / 2 ชอบ

  วีดีโอสาธิตการท ำจรวดขวดน้ำโรงเ รียนวัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี''นายส

  โดดเด่น
 • 02:21 ยอดนิยม สงสัยจัง? คอมฯ

  สงสัยจัง? คอมฯ

  โดย weeranut lanoi เพิ่มเมื่อ 420 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีรนุช หล้าน้อย สพม.40 เพชรบูรณ์

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

  โดดเด่น
 • 02:05 ยอดนิยม คำอุปสรรค ครูโชติกา ครูทูปปี4 รุ่น 2

  คำอุปสรรค ครูโชติกา ครูทูปปี4 รุ่น 2

  โดย paricha เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำอุปสรรค คือคำที่ใช้แทนต ัวเลขพหุคูณ หรือเลข สิบยกกำลังเพลง คำอุปสรค นี้จะทำให้นักเร ียนจำค่าคำอุปสร รคได้ง่ายขึ้น

  โดดเด่น
 • 05:39 ยอดนิยม Workshop by Google SketchUp

  Workshop by Google SketchUp

  โดย Krumameaw เพิ่มเมื่อ 409 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย''ครูอุ

  โดดเด่น
 • 03:01 ยอดนิยม Group 1 The One

  Group 1 The One

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นเรื่อง คะ....ค่ะ การอบรมเชิงปฏิบ ัตืการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายอินเทอ ร์เน็ต ถ่ายและตัดต่อใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2557ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม THE ONE ประกอบด้วย นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิ ตร อ.เมือง จังหวัดุบุรีรัม

  โดดเด่น
 • 06:41 ยอดนิยม โรค

  โรค

  โดย วราภรณ์ ชุมทอง เพิ่มเมื่อ 403 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัดต่อเพื่อส่ง KruTube ค่ะ

  โดดเด่น
 • 03:07 ยอดนิยม เธอคืออุปสรรค (ครูทูปปี4 รุ่น 2)  ครูโชติกา

  เธอคืออุปสรรค (ครูทูปปี4 รุ่น 2) ครูโชติกา

  โดย paricha เพิ่มเมื่อ 403 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นเพลงที่นักเ รียนชั้น ม. 4/2 โรงเรียนสตรีเศร ษฐบุตรบำเพ็ญ แต่งขึ้นเพื่อให ้ท่องจำคำอุปสรร คได้ง่ายขึ้นคำอ ุปสรรค คือ คำที่ใช้แทนตัวเ ลขพหุคูณ หรือเลขสิบยกกำล ัง

  โดดเด่น
 • 02:44 ยอดนิยม คำศัพท์เกี่ยวกับสี

  คำศัพท์เกี่ยวกับสี

  โดย Anchalee เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำศัพท์เกี่ยวกั บสี

  โดดเด่น
 • 09:10 ยอดนิยม VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โดย Kitima Petsub เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานครูกิติมา เพชรทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS