ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 00:32 ยอดนิยม Clay Animation song ABC

  Clay Animation song ABC

  โดย กฤษดา เพิ่มเมื่อ 256 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 00:25 ยอดนิยม DSC 0088

  DSC 0088

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 0 ชอบ

  *_* ผลงานตอนอบรม

  โดดเด่น
 • 03:01 ยอดนิยม Group 1 The One

  Group 1 The One

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นเรื่อง คะ....ค่ะ การอบรมเชิงปฏิบ ัตืการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายอินเทอ ร์เน็ต ถ่ายและตัดต่อใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2557ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม THE ONE ประกอบด้วย นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิ ตร อ.เมือง จังหวัดุบุรีรัม

  โดดเด่น
 • 03:49 ยอดนิยม Louis1 1

  Louis1 1

  โดย bokazmo191 เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 0 ชอบ

  อ.ประเทือง วิบูลศักดิ์

  โดดเด่น
 • 03:02 ยอดนิยม QRcode1

  QRcode1

  โดย waraluk เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 0 ชอบ

  Quick Response code (QR code) คล้ายกับ Bar code แต่มีการตอบสนอง ที่รวดเร็ว ใช้งานง่ายกว่า มีลูกเล่นมากกว่ าใช้ประโยชน์ในก ารเก็บ URL ของเว็บไซต์

  โดดเด่น
 • 03:02 ยอดนิยม QRcode1

  QRcode1

  โดย waraluk เพิ่มเมื่อ 302 เข้าชม / 0 ชอบ

  Quick Response code (QR code) คล้ายกับ Bar code แต่มีการตอบสนอง ที่รวดเร็ว ใช้งานง่ายกว่า มีลูกเล่นมากกว่ าใช้ประโยชน์ในก ารเก็บ URL ของเว็บไซต์

  โดดเด่น
 • 02:36 ยอดนิยม Sequence 01 2

  Sequence 01 2

  โดย oranut เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 4 ชอบ

  ผลงานจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ Krutube Channel ปี 4 รุ่น 2 (ส่งผลงานเพื่อร

  โดดเด่น
 • 05:49 ยอดนิยม SketchUp 2014 ตอนที่ 1

  SketchUp 2014 ตอนที่ 1

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  การดาวน์โหลดและ ติดตั้ง Google SketchUp 2014

  โดดเด่น
 • 04:34 ยอดนิยม The Last Math Song

  The Last Math Song

  โดย Naowarat เพิ่มเมื่อ 324 เข้าชม / 0 ชอบ

  นักเรียนแต่งคำร ้องเอง โดยใช้ทำนองเพลง คิดอะไรอยู่ ของพี่ป้าง นครินทร์ กิงศักดิ์ และเพลง เบา เบา ของวงsingular หวังว่าจะเป็นปร ะโยชน์แก่ผู้ที่ สนใจนะคะ

  โดดเด่น
 • 09:10 ยอดนิยม VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โดย Kitima Petsub เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานครูกิติมา เพชรทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

  โดดเด่น
 • 05:39 ยอดนิยม Workshop by Google SketchUp

  Workshop by Google SketchUp

  โดย Krumameaw เพิ่มเมื่อ 408 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย''ครูอุ

  โดดเด่น
 • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS