ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 02:03 ยอดนิยม แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  โดย จุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย เพิ่มเมื่อ 455 เข้าชม / 18 ชอบ

  วีดีโอออกกำลังก ายในตอนเช้าและบ ูรณาการคณิตศาสต ร์และพลศึกษา

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 413 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

  โดดเด่น
 • 02:36 ยอดนิยม Sequence 01 2

  Sequence 01 2

  โดย oranut เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 4 ชอบ

  ผลงานจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ Krutube Channel ปี 4 รุ่น 2 (ส่งผลงานเพื่อร

  โดดเด่น
 • 03:01 ยอดนิยม Group 1 The One

  Group 1 The One

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 404 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นเรื่อง คะ....ค่ะ การอบรมเชิงปฏิบ ัตืการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายอินเทอ ร์เน็ต ถ่ายและตัดต่อใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2557ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม THE ONE ประกอบด้วย นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิ ตร อ.เมือง จังหวัดุบุรีรัม

  โดดเด่น
 • 05:42 ยอดนิยม มหัศจรรย์สมุดบันทึก

  มหัศจรรย์สมุดบันทึก

  โดย Phinya thongkhon เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 3 ชอบ

  ลดโลกร้อนกันดีก ว่า

  โดดเด่น
 • 02:21 ยอดนิยม สงสัยจัง? คอมฯ

  สงสัยจัง? คอมฯ

  โดย weeranut lanoi เพิ่มเมื่อ 417 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีรนุช หล้าน้อย สพม.40 เพชรบูรณ์

  โดดเด่น
 • 09:10 ยอดนิยม VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  VTR ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โดย Kitima Petsub เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานครูกิติมา เพชรทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

  โดดเด่น
 • 03:49 ยอดนิยม รัก  รู้จักพอเพียง

  รัก รู้จักพอเพียง

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานหนังสั้น โครงการ KRUTUBE รุ่นที่ 2''ว่าที่ร.ต.อนัน

  โดดเด่น
 • 03:59 ยอดนิยม ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 3 ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 443 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น
 • 03:59 ยอดนิยม ชีวิตที่...พอเพียง

  ชีวิตที่...พอเพียง

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำโดย''นายอภ

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  โดย sutidate suwanla เพิ่มเมื่อ 437 เข้าชม / 2 ชอบ

  วีดีโอสาธิตการท ำจรวดขวดน้ำโรงเ รียนวัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี''นายส

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS