ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 1


 • 04:48 ยอดนิยม krofar

  krofar

  โดย Farida เพิ่มเมื่อ 198 เข้าชม / 0 ชอบ

  ครูฝาริดะ หมื่นชล โรงเรียนทุ่งหว้ าวรวิทย์ สพม.16 ขอส่งงานค่ะ

 • 04:48 ยอดนิยม สร้าง E-book กันเถอะ

  สร้าง E-book กันเถอะ

  โดย Farida เพิ่มเมื่อ 207 เข้าชม / 0 ชอบ

  ครูฝาริดะ หมื่นชล รร.ทุ่งหว้าวรวิ

 • 04:07 ยอดนิยม krukrabi 4 1

  krukrabi 4 1

  โดย Ampa Rangmanee เพิ่มเมื่อ 330 เข้าชม / 1 ชอบ

  ผลงานครูสู่เด็ก ไทยด้วยสื่อออนไ ลน์ (แม่พิมพ์&ครูกระ

  โดดเด่น
 • 09:18 ยอดนิยม see

  see

  โดย นายสมปราชญ์ เพิ่มเมื่อ 285 เข้าชม / 1 ชอบ

  ทำเพื่่อประกอบก ารอบรม ยังไม่ได้อัดเสี ยงเลย

 • 02:12 ยอดนิยม การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 206 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแยกคอลัมน์ ในเอ็กเซล ผลงาน krutube channel รุ่นที่ 1 ปี 2557โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิท ยาคม สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

 • 03:45 ยอดนิยม รากเหง้าความเป็นไทย

  รากเหง้าความเป็นไทย

  โดย Chaichana เพิ่มเมื่อ 210 เข้าชม / 2 ชอบ

  ดนตรีไทยในสายเล ือด

 • 02:56 ยอดนิยม เพลงคำพ้อง

  เพลงคำพ้อง

  โดย วรางคนาง เพิ่มเมื่อ 244 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย นางวรางคนาง ชูแก้ว''ครูโรงเ

 • 02:05 ยอดนิยม คำวัด ตอน 1 "ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว" จ.สมุทรปรากร

  คำวัด ตอน 1 "ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว" จ.สมุทรปรากร

  โดย ปิยะดา เพิ่มเมื่อ 199 เข้าชม / 1 ชอบ

  กิจกรรมส่งเสริม การอ่าน"ห้องสมุ

 • 02:12 ยอดนิยม สื่อการสอนเรื่อง transportation

  สื่อการสอนเรื่อง transportation

  โดย บุศราภรณ์ เพิ่มเมื่อ 242 เข้าชม / 0 ชอบ

  การส่่งสื่อการเ รียนรู้ออนไลน์ผ ่านเครือข่ายอิน เตอร์เนต KRUTUBE CHANNEL ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เ ด็กดู นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ โรงเรียนมัธยมบ้ านทำเนียบ สพม. 11 อบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 1

 • 06:11 ยอดนิยม โดเรมอนชวนน้องตอบ วิชาคอมพิวเตอร์

  โดเรมอนชวนน้องตอบ วิชาคอมพิวเตอร์

  โดย kroobaicha เพิ่มเมื่อ 215 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางชาลินี นรสิงห์ สพป.สพ.3

 • 04:41 ยอดนิยม บั้งไฟ 333

  บั้งไฟ 333

  โดย chukiat siridol เพิ่มเมื่อ 237 เข้าชม / 1 ชอบ

  งานอบรมการตัดต่ อ vdo เพื่อการเรียนกา รสอน โดย ครูทูปปี 4 รุ่น 1

 • 06:49 ยอดนิยม Youth Guide for Local Tourism

  Youth Guide for Local Tourism

  โดย Mrs.Tueanchai เพิ่มเมื่อ 223 เข้าชม / 1 ชอบ

  English Project Work: Youth Guide for Local Tourism in SukhothaiProducted by...Tueanchai ChueapraditKhirimatpitayakom SchoolSecondary Educational Service Area Office 38 (Sukhothai - Tak)

หมวดหมู่

RSS