ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 05:14 ยอดนิยม องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  โดย Nonluk เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการ สอน เรื่อง องค์ประกอบของระ บบคอมพิวเตอร์ โดย คุณครูนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศ ษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  โดดเด่น
 • 13:49 ยอดนิยม ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 2 ชอบ

  การออกแบบรายงาน จากการสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต แล้วจัดรูปแบบให ้ดูสวยงาม

  โดดเด่น
 • 07:22 ยอดนิยม เมืองเลยสวยด้วยดอกปทุมมา

  เมืองเลยสวยด้วยดอกปทุมมา

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 2 ชอบ

  เป็นเรื่องราวขอ งการท่องเที่ยวเ ชิงอนุรักษ์ พาไปชมเรื่องราว ของการปลูกดอกปท ุมมา หรือดอกกระเจียว ของจังหวัดเลย โดยนักเรียนทีม ICT Gang รุ่น 1 เลยอนุกูลวิทยาค ่ะ

 • 06:31 ยอดนิยม แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 676 เข้าชม / 22 ชอบ

  แกะสลักแตงโมเป็ นดอกกุหลาบด้วยข ั้นตอนง่ายๆ ดูแล้วสามารถทำด ้วยตนเองได้

 • 01:37 ยอดนิยม แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:51 ยอดนิยม โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS