ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 01:51 ยอดนิยม โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / 0 ชอบ

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 07:10 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 380 เข้าชม / 0 ชอบ

  การนำสินค้าจาก amazon มาติดบล็อก

  โดดเด่น
 • 06:16 ยอดนิยม Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 05:14 ยอดนิยม องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  โดย Nonluk เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการ สอน เรื่อง องค์ประกอบของระ บบคอมพิวเตอร์ โดย คุณครูนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศ ษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  โดดเด่น
 • 14:58 ยอดนิยม การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  โดย นายสำเริง ยิ้มดี เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 2 ชอบ

  การโกสเครื่องผ่ านระบบแลนโดยใช้ USB สามารถโกสเครื่อ งที่มีสเปกเดียว กันได้ครั้งละหล ายๆๆเครื่องพร้อ มกันเหมาะสำหรับ เครื่องในห้องคอ มพิวเตอร์ของโรง เรียนและตามร้าน อินเตอร์เน็ตทั่ วไปที่มาสำหรับก ารทำสื่อการสอนค รั้งนี้ http://www.zealzonecafe.com/board/i

  โดดเด่น
 • 06:54 ยอดนิยม ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างปุ่มจาก โปรแกรม GIMP เพื่อนำมาใช้ในก ารสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Kompozer

  โดดเด่น
 • 03:25 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 366 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Kompozer Kompozer เป็นโปรแกรม Opensource ใช้สำหรับสร้างเ ว็บไซต์ ซึ่งความสามารถไ ม่แพ้โปรแกรม Dream, FontPage

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม ประดิษฐ์กล่องเป็นกรอบรูป

  ประดิษฐ์กล่องเป็นกรอบรูป

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานประดิษฐ์จากเ ศษวัสดุ

  โดดเด่น
 • 01:37 ยอดนิยม แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขั้นตอนแรกฝึกกา รโปรแกรมเพื่อคว บคุมมอเตอร์

  โดดเด่น
 • 05:05 ยอดนิยม การสร้างจดหมายเวียน

  การสร้างจดหมายเวียน

  โดย therdsak เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 2 ชอบ

  การสร้างจดหมายเ วียนด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2010

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเชื่อมต่อ Social Network เข้าสู่เว็บบล็อ ก เช่น Facebook.com โดยนำมาติดใน blog

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS