ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 06:54 ยอดนิยม ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  ตอนที่ ๔ การสร้างปุ่มจากโปรแกรม GIMP

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างปุ่มจาก โปรแกรม GIMP เพื่อนำมาใช้ในก ารสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Kompozer

  โดดเด่น
 • 03:25 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Kompozer Kompozer เป็นโปรแกรม Opensource ใช้สำหรับสร้างเ ว็บไซต์ ซึ่งความสามารถไ ม่แพ้โปรแกรม Dream, FontPage

  โดดเด่น
 • 14:58 ยอดนิยม การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  โดย นายสำเริง ยิ้มดี เพิ่มเมื่อ 366 เข้าชม / 2 ชอบ

  การโกสเครื่องผ่ านระบบแลนโดยใช้ USB สามารถโกสเครื่อ งที่มีสเปกเดียว กันได้ครั้งละหล ายๆๆเครื่องพร้อ มกันเหมาะสำหรับ เครื่องในห้องคอ มพิวเตอร์ของโรง เรียนและตามร้าน อินเตอร์เน็ตทั่ วไปที่มาสำหรับก ารทำสื่อการสอนค รั้งนี้ http://www.zealzonecafe.com/board/i

  โดดเด่น
 • 05:20 ยอดนิยม ร.ร.บ้านท่าลี่

  ร.ร.บ้านท่าลี่

  โดย อนุวัตน์ วิวัตรชัย เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 2 ชอบ

  การแสดง วงโปงลางโรงเรีย นบ้านท่าลี่ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม ประดิษฐิ์สร้อยข้อมือง่ายๆ

  ประดิษฐิ์สร้อยข้อมือง่ายๆ

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 411 เข้าชม / 1 ชอบ

  การประดิษฐ์สร้อ ยข้อมือแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด ้วยตัวเอง

  โดดเด่น
 • 05:54 ยอดนิยม การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / 2 ชอบ

  การพับใบเตยเป็น ดอกไม้ เพื่อปร

  โดดเด่น
 • 04:59 ยอดนิยม การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

  การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

  โดย prasit samsri เพิ่มเมื่อ 412 เข้าชม / 10 ชอบ

  โดดเด่น
 • 13:49 ยอดนิยม ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 2 ชอบ

  การออกแบบรายงาน จากการสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต แล้วจัดรูปแบบให ้ดูสวยงาม

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขั้นตอนแรกฝึกกา รโปรแกรมเพื่อคว บคุมมอเตอร์

  โดดเด่น
 • 06:54 ยอดนิยม ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

  ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

  โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 6,994 เข้าชม / 235 ชอบ

  การแก้ไขปัญหาใน การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องศึกษา การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แต่ล ะส่วน ทั้งทางด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แว ร์ โดยศึกษาถึงการท ำงานของอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์แต่ละ ส่วน ว่ามีการทำงานเป ็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ศึ กษา วิเคราะห์ปัญหาข องคอมพิ

 • 06:28 ยอดนิยม สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 1 ชอบ

  assembly and program Robo-box สอนโปรแกรมหุ่นย นต์ด้วยภาษาโลโก ้ การสร้างหุ่นยนต ์อัตโนมัติอย่าง ง่ายควบคุมโปรแก รมด้วยภาษาโลโก้

 • 06:16 ยอดนิยม Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 386 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง การใช้โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS