ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 05:05 ยอดนิยม การสร้างจดหมายเวียน

  การสร้างจดหมายเวียน

  โดย therdsak เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 2 ชอบ

  การสร้างจดหมายเ วียนด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2010

  โดดเด่น
 • 14:58 ยอดนิยม การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  โดย นายสำเริง ยิ้มดี เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 2 ชอบ

  การโกสเครื่องผ่ านระบบแลนโดยใช้ USB สามารถโกสเครื่อ งที่มีสเปกเดียว กันได้ครั้งละหล ายๆๆเครื่องพร้อ มกันเหมาะสำหรับ เครื่องในห้องคอ มพิวเตอร์ของโรง เรียนและตามร้าน อินเตอร์เน็ตทั่ วไปที่มาสำหรับก ารทำสื่อการสอนค รั้งนี้ http://www.zealzonecafe.com/board/i

  โดดเด่น
 • 13:49 ยอดนิยม ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  ออกแบบรายงานจากเนื้อหาจากเน็ต

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 2 ชอบ

  การออกแบบรายงาน จากการสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต แล้วจัดรูปแบบให ้ดูสวยงาม

  โดดเด่น
 • 06:28 ยอดนิยม สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 1 ชอบ

  assembly and program Robo-box สอนโปรแกรมหุ่นย นต์ด้วยภาษาโลโก ้ การสร้างหุ่นยนต ์อัตโนมัติอย่าง ง่ายควบคุมโปรแก รมด้วยภาษาโลโก้

 • 05:14 ยอดนิยม องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  โดย Nonluk เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการ สอน เรื่อง องค์ประกอบของระ บบคอมพิวเตอร์ โดย คุณครูนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศ ษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  โดดเด่น
 • 03:46 ยอดนิยม ตอนที่ ๓ การจัดการข้อความ

  ตอนที่ ๓ การจัดการข้อความ

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / 1 ชอบ

  การจัดการข้อควา มด้วยโปรแกรมWebEditor Kompozer

  โดดเด่น
 • 09:09 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 1 ชอบ

  แนะนำองค์ประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ของ blogger ภาพโดยรวม การปรับแต่งค่าต ่างๆใน blogger

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม ประดิษฐิ์สร้อยข้อมือง่ายๆ

  ประดิษฐิ์สร้อยข้อมือง่ายๆ

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 411 เข้าชม / 1 ชอบ

  การประดิษฐ์สร้อ ยข้อมือแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด ้วยตัวเอง

  โดดเด่น
 • 12:50 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / 1 ชอบ

  สร้าง เว็บบล็อก จาก blogger พื้นฐานการสร้าง เว็บบล็อก ขั้นตอนแรก ใช้เมล์ของ gmail สร้างเว็บบล็อกใ หม่

  โดดเด่น
 • 10:53 ยอดนิยม มดจ๋า...อารมณ์ดี

  มดจ๋า...อารมณ์ดี

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 1 ชอบ

  การประดิษฐ์ตุ๊ก ตาจากวัสดุธรรมช าติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเ ทคโนโลยี ผลิตโดยนางนิ่มน วล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 11:44 ยอดนิยม การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 425 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นการสาธิตการ เชื่อมต่อระบบเค รือข่ายคอมพิวเต อร์ LAN Network ที่จะทำให้สามาร ถแชร์ ดึงข้อมูลในระบบ เครือข่ายฯ มาใช้งานได้อย่า งง่ายดาย

  โดดเด่น
 • 02:45 ยอดนิยม ประดิษฐดอกไม้จากผ้า.

  ประดิษฐดอกไม้จากผ้า.

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 275 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประดิษฐดอกไม้จา กผ้า.ที่สามารถท

หมวดหมู่

RSS