ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 10:53 ยอดนิยม มดจ๋า...อารมณ์ดี

  มดจ๋า...อารมณ์ดี

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 427 เข้าชม / 1 ชอบ

  การประดิษฐ์ตุ๊ก ตาจากวัสดุธรรมช าติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเ ทคโนโลยี ผลิตโดยนางนิ่มน วล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 05:38 ยอดนิยม ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 443 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น ฉัน..มีค่าแค่ไหน

  โดดเด่น
 • 06:31 ยอดนิยม แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 691 เข้าชม / 22 ชอบ

  แกะสลักแตงโมเป็ นดอกกุหลาบด้วยข ั้นตอนง่ายๆ ดูแล้วสามารถทำด ้วยตนเองได้

 • 07:33 ยอดนิยม สมุนไพรมะรุมแค็ปซูล

  สมุนไพรมะรุมแค็ปซูล

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / 0 ชอบ

  สมุนไพรมะรุมแค็ ปซูลโรงเรียนบ้า นป่าเลาสพป.ลำพู

  โดดเด่น
 • 26:14 ยอดนิยม สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 453 เข้าชม / 1 ชอบ

  รวยด้วยเนนเสำ สร้างรายได้ออนไ ลน์ การหารายได้จากอ ินเตอร์เน็ต เริ่มต้นแนะนำกา รหารายได้จากอิน เตอร์เน็ตด้วย google amazon โดยการทำเว็บบล็ อก และ ใช้ Facebook Twitter ในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้า

  โดดเด่น
 • 11:44 ยอดนิยม การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 431 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นการสาธิตการ เชื่อมต่อระบบเค รือข่ายคอมพิวเต อร์ LAN Network ที่จะทำให้สามาร ถแชร์ ดึงข้อมูลในระบบ เครือข่ายฯ มาใช้งานได้อย่า งง่ายดาย

  โดดเด่น
 • 12:50 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 449 เข้าชม / 1 ชอบ

  สร้าง เว็บบล็อก จาก blogger พื้นฐานการสร้าง เว็บบล็อก ขั้นตอนแรก ใช้เมล์ของ gmail สร้างเว็บบล็อกใ หม่

  โดดเด่น
 • 09:09 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  แนะนำองค์ประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ของ blogger ภาพโดยรวม การปรับแต่งค่าต ่างๆใน blogger

  โดดเด่น
 • 05:49 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 4

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 4

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 0 ชอบ

  การปรับแต่ blogger โดยการแทรกลิงค์ จากเมนูใน Layout ของ blogger

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเชื่อมต่อ Social Network เข้าสู่เว็บบล็อ ก เช่น Facebook.com โดยนำมาติดใน blog

  โดดเด่น
 • 15:51 ยอดนิยม ตอนที่ 5

  ตอนที่ 5

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 0 ชอบ

  การบริหารจัดการ เว็บบล็อก ผ่านหน้าคอนโทรล

  โดดเด่น
 • 07:10 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  การนำสินค้าจาก amazon มาติดบล็อก

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS