ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ภาษาไทย


 • 03:46 ยอดนิยม ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

  ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

  โดย อลงกรณ์ อินทชัย เพิ่มเมื่อ 443 เข้าชม / 0 ชอบ

  อธิบายความหมายข องคำราชาศัพท์สำ หรับพระสงฆ์ คำอ่าน และตัวอย่างการใ ช้งาน

  โดดเด่น
 • 04:46 ยอดนิยม นิทานสระอา

  นิทานสระอา

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / 4 ชอบ

  นิทานสระอา สำหรับนักเรียนร ะดับชั้น ป.1 เรียนรู้สระอา ไปพร้อมกับการฟั งนิทานจ้า

  โดดเด่น
 • 04:24 ยอดนิยม คำราชาศัพท์

  คำราชาศัพท์

  โดย nittaya chatnan เพิ่มเมื่อ 494 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำราชาศัพท์ และการใช้ภาษาไท ย กิจกรรมการเรียน การสอนวิชาภาษาไ ทย บูรณาการสื่อ ict จัดการเรียนการส อนโดย ครูนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

  โดดเด่น
 • 03:20 ยอดนิยม สำนวนไทย

  สำนวนไทย

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 456 เข้าชม / 0 ชอบ

  สำนวนไทย

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ

  นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ

  โดย Nittaya เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  บทเรียนสื่อผสมเ รื่องบทนมัสการม าตาปิตุคุณและอา จริยคุณ

  โดดเด่น
 • 03:14 ยอดนิยม สำนวนไทย

  สำนวนไทย

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 428 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนวนไทย

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS