ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สังคมศึกษา


 • 05:02 ยอดนิยม สวัสดีอาเซียน

  สวัสดีอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / 2 ชอบ

  เพลงคำทักทายของ ประเทศสมาชิกอาเ ซียน

  โดดเด่น
 • 07:07 ยอดนิยม จอบ ดช จอมทรหด

  จอบ ดช จอมทรหด

  โดย niwat เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / 2 ชอบ

  ภาพยนต์สั้นคุณธ รรม

  โดดเด่น
 • 03:52 ยอดนิยม ก่อนที่มันจะสาย

  ก่อนที่มันจะสาย

  โดย Auttaphon เพิ่มเมื่อ 403 เข้าชม / 2 ชอบ

  ก่อนที่โลกนี้จะ ไม่มีที่อยู่...คล ิปนี้บอกถึงการร ณรงค์การไม่ทิ้ง ขยะ การรักษาความสะอ าด

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 381 เข้าชม / 1 ชอบ

  เรื่องย่อ จิมมี่เด็กชายอา ยุเจ็ดขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ในครอบครัวด้ วยหลักการเศรษฐก ิจพอเพียง พ่อแม่ปลูกฝังคุ ณธรรมตามหลักเศร ษฐกิจพอเพียงให้ กับลูกเสมอๆ จึงทำให้เด็กชาย จิมมี่รู้จักคิด ปฏิบัติตนตามคำส อนของพ่อแม่เมื่ อเห็นของเล่นและ อยากได้และมีเงิ นทอนเ

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม กะปอม "คุณธรรมแห่งชีวิต"

  กะปอม "คุณธรรมแห่งชีวิต"

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 411 เข้าชม / 1 ชอบ

  วัฒนธรรมของมวลม นุษยชาติแต่ละเช ื้อชาติ จะเป็นเครื่องบ่ งชี้ถึงการดำรงช ีวิตร่วมกันกับธ รรมชาติ โดยนางจีรนันท์ ฮังกาสี โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสพป .ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 05:55 ยอดนิยม หนังสั้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

  หนังสั้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 420 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นชีวิตที ่เปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่องราวของเด ็กชายโยโย่ที่ได ้เรียนรู้ชีวิตท ี่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อย้ายเข้ามา เรียนโรงเรียนให ม่ โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ เขาได้พบเพื่อนท ี่ดีมีคุณธรรม ได้เรียนรู้ว่าช ีวิตต้องพัฒนาก้ าวหน้าไปพร้อมกั นทั้งด้านการเรี ยน

  โดดเด่น
 • 03:33 ยอดนิยม นกน้อยเจ้าปัญญา5

  นกน้อยเจ้าปัญญา5

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 479 เข้าชม / 0 ชอบ

  นิทานเรื่องนกน้ อยเจ้าปัญญา

  โดดเด่น
 • 04:04 ยอดนิยม เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 0 ชอบ

  บทเพลงบันทึกราง วัลแห่งความดีพ่ อกำนัน สุเทพ ปัญญากาศกำนันยอ ดเยี่ยมแหนบทองค ำประจำปี 2554ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนคำร ้อง โดย ครูกิตติศักดิ์ ถากาศขัร้อง โดย ด.ญ. อริสรา แสนอาสะวะโรงเรี ยนบ้านแพะยันต์ด อยแช่ สพป.ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 06:00 ยอดนิยม เกมคำทักทายอาเซียน

  เกมคำทักทายอาเซียน

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 442 เข้าชม / 0 ชอบ

  เกมคำทักทายอาเซ ียน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS