ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 วิทยาศาสตร์


 • 02:49 ยอดนิยม โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอ สร้างสีสันในการ เรียนการสอนเรื่ อง อัตราเร็วเชิงมุ มและโมเมนต้มเชิ งมุม คลิปต่างๆที่โหล ดมาไว้นำมาสอนต่ อในนี้นะครับ

  โดดเด่น
 • 05:32 ยอดนิยม เพราะโลกมันร้อน

  เพราะโลกมันร้อน

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 4 ชอบ

  หนังสั้นปลูกจิต สำนึกการพับถุงน มก่อนทิ้งขยะ เพื่อช่วยลดพื้น ที่ในการทิ้งขยะ

  โดดเด่น
 • 01:23 ยอดนิยม รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  รถพลังงานลม โดย ดช.พาโชค แ ละดช.อนันต์ ชั้น ม.3/1 เรื่องแรง ตามกฏข้อที่ 3 ของนิวตั้น แรงกิริยา=แรงปฏ

  โดดเด่น
 • 09:46 ยอดนิยม โครงงาน ไข๋เค็มกลิ่นสตรอเบอรี(Krutube TV)

  โครงงาน ไข๋เค็มกลิ่นสตรอเบอรี(Krutube TV)

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานไข่เค็มก ลิ่นสตรอเบอรรี่ ..ประกอบการเรียน

  โดดเด่น
 • 09:39 ยอดนิยม โครงงานไข่เค็มรสสตรอเบอรี่

  โครงงานไข่เค็มรสสตรอเบอรี่

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงาน ไข่เค็มกลิ่นสตร อเบอรี่ ประกอบการเรียนก ารสอนรายวิชาชีว วิทยา 3 โรงเรียนศรียานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

  โดดเด่น
 • 06:50 ยอดนิยม โครงงาน ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง

  โครงงาน ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง ประกอบการเรียนก ารสอนรายวิชาชีว วิทยา 3 โรงเรียนศรียานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

  โดดเด่น
 • 04:47 ยอดนิยม การแตกแรงและแรงลัพท์ในแนวแกน

  การแตกแรงและแรงลัพท์ในแนวแกน

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแตกแรงในแนวแ กน x และในแนวแกน y การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 08:14 ยอดนิยม ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

  ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การผลิตขยายเชื้ อราไตรโคเดอร์ม่ า กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเขาน้อย วิทยาคม จังหวัดตราด ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

 • 02:51 ยอดนิยม สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 333 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปเรื่องคลื่แ ม่เหล็กไฟฟ้า โดยนางสาวสิริจั นทร์ โอมฤก นักเรียนชั้น ม.5/1วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

  โดดเด่น
 • 00:58 ยอดนิยม Save Energy Save money Save The World

  Save Energy Save money Save The World

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 2 ชอบ

  Save Energy Save money Save The Worldประหยัดพลังงา

  โดดเด่น
 • 02:20 ยอดนิยม ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเรื่องประ หยัดพลังงานของน ­างสาวอรอนงค์ พะเทพ จากการจัดทำโครง งานสำรวจและปฏิบ ­ัติการ ประหยัดพลังงานโ รงเรียนซับบอนวิ ­ทยาคม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 03:12 ยอดนิยม การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย กลุ่มยุวเกษตรกร

  การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย กลุ่มยุวเกษตรกร

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 0 ชอบ

  การผลิตขยายเชื้ อราบิวเวอเรีย กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเขาน้อย วิทยาคม จังหวัดตราด ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS