ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 วิทยาศาสตร์


 • 02:54 ยอดนิยม แรงเสียดทาน

  แรงเสียดทาน

  โดย จีรภัทร์ สุกางโฮง เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 4 ชอบ

  แรงเสียดทาน

  โดดเด่น
 • 08:49 ยอดนิยม การเคลื่อนที่

  การเคลื่อนที่

  โดย somsak wansudol เพิ่มเมื่อ 1,730 เข้าชม / 4 ชอบ

  เนื้อหาเกี่ยวกั บการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 • 07:57 ยอดนิยม อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 395 เข้าชม / 0 ชอบ

  I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

  โดดเด่น
 • 04:03 ยอดนิยม เพลงดิวิชันพืช2

  เพลงดิวิชันพืช2

  โดย chuthikorn เพิ่มเมื่อ 434 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงดิวิชันพืช2 (เทอโรไฟตา โคนิเฟอโรไฟตา ไซแคโดไฟตา กิงโกไฟตา นีโทไฟตา แอนโทไฟตา)

  โดดเด่น
 • 02:49 ยอดนิยม โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอ สร้างสีสันในการ เรียนการสอนเรื่ อง อัตราเร็วเชิงมุ มและโมเมนต้มเชิ งมุม คลิปต่างๆที่โหล ดมาไว้นำมาสอนต่ อในนี้นะครับ

  โดดเด่น
 • 01:11 ยอดนิยม ประหยัดพลังงานโดยไอริน

  ประหยัดพลังงานโดยไอริน

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 0 ชอบ

  นำเสนอการไอเดีย การประหยัดพลังง านโดย ไอริน หนูนา เสนอครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ส่วนหนึ่งของการ เรียนการสอนวิชา พลังงานกับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

 • 01:23 ยอดนิยม รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  รถพลังงานลม โดย ดช.พาโชค แ ละดช.อนันต์ ชั้น ม.3/1 เรื่องแรง ตามกฏข้อที่ 3 ของนิวตั้น แรงกิริยา=แรงปฏ

  โดดเด่น
 • 02:55 ยอดนิยม สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 398 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปเรื่องไฟฟ้า สถิต การรวมแรงในแนวแ กน X และแนวแกน Y โดย นางสาว อรอนงค์ พะเทพ วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:40 ยอดนิยม สรุปไฟฟ้ากระแส

  สรุปไฟฟ้ากระแส

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 438 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปไฟฟ้ากระแส นางสาวภาวิกา ไชยสีดา สรุปเรื่องกระแส ไฟฟ้า การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศ าสตร์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 02:51 ยอดนิยม สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปเรื่องคลื่แ ม่เหล็กไฟฟ้า โดยนางสาวสิริจั นทร์ โอมฤก นักเรียนชั้น ม.5/1วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

  โดดเด่น
 • 11:16 ยอดนิยม แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 0 ชอบ

  แผนผังความคิดไฟ ฟ้าสถิต โดยนางสาวอรทัย เพชรสุข กิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิก ส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 04:47 ยอดนิยม รักษ์โลก หยุดโลกร้อน_STOP Global Warming

  รักษ์โลก หยุดโลกร้อน_STOP Global Warming

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 495 เข้าชม / 28 ชอบ

  เป็นเรื่องราวขอ งนักเรียนกลุ่ม ICT Gang ที่ช่วยกันรณรงค ์เกี่ยวกับหยุดโ ลกร้อนด้วยวิธีต ่างๆ ค่ะ

หมวดหมู่

RSS