ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ปฐมวัย


 • 02:25 ยอดนิยม นางฟัาพิทักษ์โลก

  นางฟัาพิทักษ์โลก

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางฟ้าตักเตือน nเด็กดีทั้งหลาย เขาไม่ทำลาย แ

  โดดเด่น
 • 09:40 ยอดนิยม วันแห่งความสำเร็จ

  วันแห่งความสำเร็จ

  โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 3,764 เข้าชม / 101 ชอบ

  กิจกรรมของเด็กป ฐมวัยที่ทำในแต่ ละวันซึ่งฝึกปฎิ บัติมาตั้งแต่ระ ดับอนุบาล1 ถึงระดับอนุบาล 2 กว่าจะมาถึงวันน ี้ต้องผ่านกิจกร รมการเรียนการสอ นและการจัดกิจกร รมการเคลื่อนไหว ต่างๆเพื่อให้เห มาะสมกับเด็กปฐม วัย และให้เขามีความ สุขกับการทำกิจก รรมต่างๆที่จัดใ

 • 06:59 ยอดนิยม ภาพของหนู

  ภาพของหนู

  โดย นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ เพิ่มเมื่อ 474 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพของหนู เป็นภาพกิจกรรมป ฐมวัย ของนักเรียนโรงเ รียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) สำนักงานเขตพื้น ทีการศึกษาประถม ศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

  โดดเด่น
 • 03:40 ยอดนิยม What is it?

  What is it?

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 455 เข้าชม / 2 ชอบ

  Food Lesson

  โดดเด่น
 • 06:41 ยอดนิยม ฝึกฟ้อนเงี้ยวอนุบาล

  ฝึกฟ้อนเงี้ยวอนุบาล

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 431 เข้าชม / 1 ชอบ

  ฝึกฟ้อนเงี้ยว อนุบาล ฝึกซ้อม

  โดดเด่น
 • 04:38 ยอดนิยม รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 516 เข้าชม / 2 ชอบ

  นิทาน เรื่อง รักนะจุ๊บจุ๊บ เล่านิทานโดยน้อ งเอิร์น เป็นนิทานน่ารัก สำหรับเด็ก ๆ ที่แสดงออกถึงคว ามรักที่มีต่อพ่ อแม่ สอดแทรกความรู้เ รื่องราวของฮิปโ ปโปเตมัส

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS