ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 คณิตศาสตร์


 • 08:19 ยอดนิยม การตวรสอบการเป็นฟังก์ชัน

  การตวรสอบการเป็นฟังก์ชัน

  โดย Wuttichai เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 1 ชอบ

  การทำสื่อการสอน เรื่อง การตวรสอบการเป็ นฟังก์ชัน

  โดดเด่น
 • 12:13 ยอดนิยม โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / 1 ชอบ

  การสอนคณิตศาสตร ์ด้วยโครงงานประ เภทสำรวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลเรื ่อง คุณค่าผักสวนครั วเพื่อชีวิตเศรษ ฐกิจแบบพอเพียง โดยนางนิ่มนวล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 03:27 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน Math aholic

  โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน Math aholic

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 477 เข้าชม / 8 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเต อร์ "เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้าง

  โดดเด่น
 • 06:35 ยอดนิยม เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 413 เข้าชม / 1 ชอบ

  การบวกเลขหลายๆจ ำนวน มีเทคนิควิธีคิด หลายแบบ

  โดดเด่น
 • 06:35 ยอดนิยม เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  เทคนิคการบวกเลขหลายจำนวน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / 0 ชอบ

  การบวกเลขหลายจำ นวน มีวิธีคิดหลายแบ บ

  โดดเด่น
 • 06:34 ยอดนิยม หา Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  หา Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 456 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหาค่า Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมื อ เป็นวิธีการจำค่ าตรีโกณมิติแบบง ­่ายๆที่ทุุกคนท

  โดดเด่น
 • 07:49 ยอดนิยม การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 442 เข้าชม / 1 ชอบ

  การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยน ิ้วมือ การเรียนการสอนว ิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม ส่งการบ้าน ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 03:12 ยอดนิยม สอนตรีโกณมิติอย่างง่าย โดยใช้มือ

  สอนตรีโกณมิติอย่างง่าย โดยใช้มือ

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานนักเรียนชั ้น ม.5/1 ในการนำเสนอการเ รียนวิชาคณิตศาส ตร์พื้นฐาน หาค่า Sin Cos Tan แบบง่ายๆๆ ด้วยมือของเรา

  โดดเด่น
 • 02:56 ยอดนิยม สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 458 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย เทคนิคง่ายๆ ใช้นิ้วมือ นำเสนอโดยนางสาว อารีรัตน์ พิมโยโยง เลขที่11 ชั้น ม.5/1 จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS