ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ศิลปะ


 • 05:13 ยอดนิยม Euphonium

  Euphonium

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:18 ยอดนิยม ฝึกฟ้อนอวยพร

  ฝึกฟ้อนอวยพร

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 1 ชอบ

  การฝึกฟ้อนอวยพร ของนักเรียนโรงเ รียนบ้านแพะยันต ์ดอยแช่ก่อนงาน 5 พ.ย.54

  โดดเด่น
 • 02:05 ยอดนิยม Goats Yelling Like Humans - Super Cut Compilation

  Goats Yelling Like Humans - Super Cut Compilation

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  Keep reading RSVLTS.com for more super cut videos.

  โดดเด่น
 • 04:55 ยอดนิยม ดินน้ำมันแปลงร่าง

  ดินน้ำมันแปลงร่าง

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 448 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานการปั้นดิน น้ำมันสุดสร้างส รรค์ ของน้องจี

  โดดเด่น
 • 08:18 ยอดนิยม Take

  Take

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 14:18 ยอดนิยม สอนระบายสีไม้krutube

  สอนระบายสีไม้krutube

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 08:47 ยอดนิยม ฟ้อนปั้นเตา

  ฟ้อนปั้นเตา

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 413 เข้าชม / 0 ชอบ

  "ฟ้อนปั้นเตา"เป

  โดดเด่น
 • 05:07 ยอดนิยม Horn

  Horn

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:00 ยอดนิยม สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  สัญญาแพะยันต์ดอ ยแช่ดอยแช่แพะยั นต์ โรงเรียนเก่าแก่ มานานสืบจนลูกหล าน ผู้คนเล่าขานควา มดีแสงส่องปัญญา ก้าวหน้ามากมีให ้โลกรับรู้ เชิดชูศักดิ์ศรี โรงเรียนเฮานี้ ทั้งดีทั้งเก่งเ หมือนดั่งบทเพลง ของชาวดอยแช่แพะ ยันต์ โรงเรียนดีดี นักเรียนมีความส ดใสขยัน ตั้

  โดดเด่น
 • 06:39 ยอดนิยม เซิ้งบีบข้าวปุ้นกินบุญเผวต

  เซิ้งบีบข้าวปุ้นกินบุญเผวต

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นการคิดค้นท่ ารำประกอบเพลง"เ

  โดดเด่น
 • 05:42 ยอดนิยม Clarinet

  Clarinet

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 04:55 ยอดนิยม ฝึกซ้อมฟ้อนหริภุญชัย

  ฝึกซ้อมฟ้อนหริภุญชัย

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS