ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ศิลปะ


 • 14:18 ยอดนิยม สอนระบายสีไม้krutube

  สอนระบายสีไม้krutube

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:55 ยอดนิยม ดินน้ำมันแปลงร่าง

  ดินน้ำมันแปลงร่าง

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 462 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานการปั้นดิน น้ำมันสุดสร้างส รรค์ ของน้องจี

  โดดเด่น
 • 11:17 ยอดนิยม สอนระบายสีชอค์กkrutube

  สอนระบายสีชอค์กkrutube

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอสอนระบายส ีชอค์กพื้นฐานสำ หรับเด็กประถมศึ กษา สอนโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ใช้ในการประกวดส ื่อ Krutube

  โดดเด่น
 • 14:15 ยอดนิยม สอนระบายสีไม้

  สอนระบายสีไม้

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนการระบายสีไม ้ขั้นพื้นฐานสำห รับเด็กระดับชั้ นประถมศึกษา สอนโดย ครูขวัญ เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ปัจจุบันเป็นคุณ ครูสอนศิลปะ อยู่ที่โรงเรียน เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถติดตามผลง านการสอนศิลปะเด ็กของคุณครูขวัญ ได้ที่ www.kids-dee.com เป็นเว็ปศิลปะข

  โดดเด่น
 • 11:11 ยอดนิยม สอนการระบายสีชอล์ค

  สอนการระบายสีชอล์ค

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 475 เข้าชม / 2 ชอบ

  www.kids-dee.com สอนระบายสีชอคก์ ระดับประถมศึกษา โดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุ รินทร์ จ.สุรินทร์

  โดดเด่น
 • 09:04 ยอดนิยม วาดภาพโรงเรียนในฝัน

  วาดภาพโรงเรียนในฝัน

  โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 8,675 เข้าชม / 180 ชอบ

  Drawing Lab School การวาดภาพกราฟิก โรงเรียนในฝัน โดยเด็กหญิงชุลี พร สอนจิตร และเด็กหญิงกัลย าณี สมรับ ผลิตโดย นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาค ู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 03:50 ยอดนิยม Violin

  Violin

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 03:36 ยอดนิยม Cello

  Cello

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:51 ยอดนิยม Flute

  Flute

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:42 ยอดนิยม Clarinet

  Clarinet

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 291 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 05:07 ยอดนิยม Horn

  Horn

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:27 ยอดนิยม Trumpet

  Trumpet

  โดย Rashen เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS