ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ศิลปะ


 • 02:16 ยอดนิยม The Crevasse - Making of 3D Street Art

  The Crevasse - Making of 3D Street Art

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 285 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.metanamorph.comIn Dun Laoghaire the "Festival of World Culture" took place from 21. to 24. of August 2008. Edgar Müller has followed the invitation and continued his series of large-sized 3D Street Art there. For this year's Festival of World C

 • 02:16 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนลา ยลมพัดพร้าวตามโ น้ตทำนอง ฝึกเป่าขั้นพื้น ฐาน ของนักเรียนที่เ ข้าร่วมกิจกรรมด นตรี เพื่อเป็นการอนุ รักวัฒนธรรมดนตร ีพื้นบ้านอีสาน สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

หมวดหมู่

RSS