ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม

  โดย pranee เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม กิจกรรมชุมนุมโครงงานคอมพิว?? ?ตอร์สร้างสรรค์

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม ศึกม้าโรมัน

  ศึกม้าโรมัน

  โดย เลอเกียรติ เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรม ม้าโรมัน ลูกเสือวิสามัญ ม.5 วรค. ตัดต่อโดย ครูเลอเกียรติ จันธิมา โรงเรียนเวียงเช ียงรุ้งวิทยาคม

  โดดเด่น
 • 03:16 ยอดนิยม กิจกรรทำสมาธิตอนเช้า

  กิจกรรทำสมาธิตอนเช้า

  โดย เลอเกียรติ เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมทำสมาธิห น้าเสาธง ของนักเรียนโรงเ รียนเวียงเชียงร ุ้งวิทยาคม

  โดดเด่น
 • 07:37 ยอดนิยม รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นสื่อของกิจก รรมพัฒนาผู้เรีย น ชุมนุม สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสัง คม

  โดดเด่น
 • 03:36 ยอดนิยม Amazing Thailand's military parade

  Amazing Thailand's military parade

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / 2 ชอบ

  Domino Soldiers at Thai Military ParadeThe Royal Thai Navy performs a fancy drill of synchronized moves during the Armed Forces Day Parade in Thailand -- domino style. Video was filmed in Thailand's Sattahip District, on January 18.Watch these guys do an

  โดดเด่น
 • 12:19 ยอดนิยม ประมวลภาพ อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC14-54 Version2

  ประมวลภาพ อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC14-54 Version2

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพวิดีทัศน์ที่ ใช้เปิดในการนิเ ทศผู้กำกับลูกเส ือสามัญรุ่นใหญ่ ATC14/54ณ โรงเรียนนามนพิท ยาคม

  โดดเด่น
 • 08:07 ยอดนิยม อบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC รุ่นที่ 14 ปี 2554 สพม.24

  อบรมผู้กำกับลูกเสือ ATC รุ่นที่ 14 ปี 2554 สพม.24

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 45:21 ยอดนิยม เข้าค่ายลูกเสือเมืองกาญจน์ ปี 55

  เข้าค่ายลูกเสือเมืองกาญจน์ ปี 55

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / 0 ชอบ

  เข้าเค่ายลูกเสือเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ระหว่างวันที่ 6 - 11 มกราคม 2556

  โดดเด่น
 • 09:41 ยอดนิยม ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  โดย waraporn เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง...ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน เป็นเนื้อหาสาระ ที่มุ่งเน้นให้ผ ู้เรียนเกิดคุณล ักษณะการพึงประส งค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อผู้เรียนศึ กษาเรียนรู้เรื่ องของความรักชาต ิ การร้อยเรียงควา มคิดจากกิจกรรมล ูกเสือสู่กิจกรร มนักศึกษาวิชาทห

  โดดเด่น
 • 23:19 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 0 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น สื่อ

  โดดเด่น
 • 10:38 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 420 เข้าชม / 1 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS