ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ


 • 00:33 ยอดนิยม วิธีที่ 1 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  วิธีที่ 1 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  โดย ศศิธร เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 0 ชอบ

  โปรแกรม FlipAlbum เป็นโปรแกรมที่ใ ช้ทำหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์(E-book)

  โดดเด่น
 • 01:13 ยอดนิยม วิธีที่ 2 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  วิธีที่ 2 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  โดย ศศิธร เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:09 ยอดนิยม สื่อการสอน เคสหรือซีพียู

  สื่อการสอน เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน เคสหรือซีพียู จัดทำขึ้นเพื่อว ัตถุประสงค์ให้ผ ู้เรียนได้ทราบถ ึงความหมาย การเรียกชื่ออุป กรณ์ การใช้งานของเคส และซีพียูให้ถูก ต้อง เนื่องจากผู้เรี ยนยังสับสนในการ เรียกชื่อของอุป กรณ์ทั้งสองชนิด

  โดดเด่น
 • 25:00 ยอดนิยม หนังสั้น Beside

  หนังสั้น Beside

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อส่ งเสริมให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้ ถูกต้องเหมาะสม ไม่หมกหมุ่นกับเ ทคโนโลยีมากจนลื มใส่ใจคนรอบข้าง คนใกล้ตัวที่สำค ัญในชีวิตไป โดย น.ร. โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 13:43 ยอดนิยม หนังสั้นโตไปไม่โกงตอน เที่ยงคืน Cover จาก GTH ล่าสุด

  หนังสั้นโตไปไม่โกงตอน เที่ยงคืน Cover จาก GTH ล่าสุด

  โดย prawat เพิ่มเมื่อ 392 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นโตไปไม่ โกงตอน เที่ยงคืน Cover จาก GTH ล่าสุด

  โดดเด่น
 • 01:41 ยอดนิยม อาหารไทยสี่ภาค

  อาหารไทยสี่ภาค

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประวัติอาหารไทย

  โดดเด่น
 • 09:41 ยอดนิยม เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเรียนการสอนด ้วยโครงงาน เรื่องเครื่องดื ่มอาเซียนสู่อาช ีพ

  โดดเด่น
 • 09:41 ยอดนิยม เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 1 ชอบ

  การเรียนการสอนด ้วยโครงงาน เรื่องเครื่องดื ่มอาเซียนสู่อาช ีพ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS