ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ


 • 07:14 ยอดนิยม IT

  IT

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโล ยีเข้ามามีบทบาท อย่างมากในชีวิต ประจำวัน เพื่อกระตุ้นการ ใช้เทคโนโลยีที่ ถูกต้องเหมาะสม ผลกระทบการใช้เท คโนโลยีในปัจจุบ ัน ดำเนินรายการโดย นักเรียน ร.ร. สิรินธรราชวิทยา ลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม IT special robot

  IT special robot

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการ IT Special รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดการเขียนโป รแกรมควบคุมหุ่น ยนต์ ควบคุมโดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 11:29 ยอดนิยม IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 3 ชอบ

  รายการ IT Special ตอนหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดความรู้การ เข­ียนโปรแกรมคว

  โดดเด่น
 • 02:54 ยอดนิยม Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  โดย Jatuporn Thonglard เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ งเป็นโครงงานวิช าคอมพิวเตอร์ ที่ให้นักเรียน ชั้น ม.3 ออกแบบและจัดทำส ื่อการเรียนในรู ปแบบของคลิปวีดี โอดังนี้ค่ะ

  โดดเด่น
 • 03:05 ยอดนิยม [HD]Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  [HD]Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  โดย Jatuporn Thonglard เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ ง Ten little indians by Five Girls Teaching Group เป็นโครงงานวิช­

  โดดเด่น
 • 02:56 ยอดนิยม [HD]คลิปดีพี่สอนน้อง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Group

  [HD]คลิปดีพี่สอนน้อง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Group

  โดย Jatuporn Thonglard เพิ่มเมื่อ 380 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ ง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Groupเป็นโครงงานวิ

  โดดเด่น
 • 01:30 ยอดนิยม การ backup ข้อมูลบน icloud

  การ backup ข้อมูลบน icloud

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ backup ข้อมูลบน icloud สำหรับ iOS

  โดดเด่น
 • 07:43 ยอดนิยม การดาวน์โหลดวีดีโอจากyoutube ด้วยโปรแกรม YTD video Downloader

  การดาวน์โหลดวีดีโอจากyoutube ด้วยโปรแกรม YTD video Downloader

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 425 เข้าชม / 0 ชอบ

  การดาวน์โหลดวีด ีโอจากyoutube ด้วยโปรแกรม YTD video Downloader

  โดดเด่น
 • 02:34 ยอดนิยม การตั้งค่าปฏิทินบอลโลกปี 2014 ใน iPhone

  การตั้งค่าปฏิทินบอลโลกปี 2014 ใน iPhone

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าปฏิทิ นบอลโลกปี 2014สามารถ copy link ไปใส่ในช่อง server ได้เลยครับhttp://www.worl dcupbrazilcalendar.com/all.ics

  โดดเด่น
 • 10:18 ยอดนิยม การติดตั้ง Windows XP

  การติดตั้ง Windows XP

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้ง Windows XP

  โดดเด่น
 • 02:01 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Teamviewer 8

  โดดเด่น
 • 03:12 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS