ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์


 • 09:10 ยอดนิยม สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานสื่อภูมิสา รสนเทศชุมชนวัดเ ชิงหวาย ซ.กรุงเทพนนท์21 ถ.กรุงเทพนนทบุร

  โดดเด่น
 • 09:47 ยอดนิยม WichaiLikitponrak 4

  WichaiLikitponrak 4

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 234 เข้าชม / 0 ชอบ

  การจัดการเรียนร ู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญโดยอ าศัยวิธีการ Project base learning และเครื่องมือเส ริมสรา้งทักษะแห ่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลจากกา รเข้ารับการอบรม จาก สสค. สสวท. สพม.1 KruTube และ มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์ จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช

 • 24:31 ยอดนิยม บูรณาการใช่สือหนังสั้น กับวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  บูรณาการใช่สือหนังสั้น กับวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  โดย lanoi เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่องราวของเด็ กหนุ่มสามคนที่ค ิดทำรายการสารคด ีเรื่องลี้ลับ แต่กลับได้เจอสิ ่งที่พวกเขาไม่ค าดคิด... อะไรที่ซ่อนอยู่ ในโรงเรียนหนองไ ผ่... พวกเขาจะนำเราไป ค้นหาความจริง

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS