ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 สุขศึกษาพลศึกษา


 • 10:00 ยอดนิยม สตรีเหล็กจูเนียร์640x480

  สตรีเหล็กจูเนียร์640x480

  โดย pichet เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 3 ชอบ

  สตรีเหล็กจูเนีย ร์ หนังสั้นแสดงควา มรักที่มีต่อกีฬ าวอลเลย์บอลของช ายไม่จริงหญิงไม ่แท้วัยมัธยม

  โดดเด่น
 • 07:51 ยอดนิยม รักในวัยเรียน

  รักในวัยเรียน

  โดย นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เพิ่มเมื่อ 403 เข้าชม / 0 ชอบ

  รักในวัยเรียน ผลงานของ นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ สพป กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่ งนาคราช เป็นหนังสั้น สะท้อนปัญหาชีวิ ตวัยรุ่น เตือนใจให้ระวัง การมีเพศสัมพันธ ์และการตั้งครรภ ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนการให้โอก าสแก่ผู้ผิดพลาด ไปให้มีที่ยืนใน สังคม

  โดดเด่น
 • 07:51 ยอดนิยม รักในวัยเรียน

  รักในวัยเรียน

  โดย นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานการประกวดส ื่อครูทูป ของนายเอกพงษ์ใจ ชาญสุขกิจ โรงเรียนบ้านทุ่ งนาคราช สพป กาญจนบุรี เขต 1

  โดดเด่น
 • 07:34 ยอดนิยม เพื่อน  อิทธิพลของวัยรุ่น

  เพื่อน อิทธิพลของวัยรุ่น

  โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 3 ชอบ

  เพื่อนมีอิทธิพล อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงว ัยรุ่น เพราะวัยรุ่นมัก ต้องการการยอมรั บจากเพื่อน อิทธิพลของเพื่อ นจึงมีทั้งด้านด ี และไม่ดี เพื่อนจะมีอิทธิ พลทางด้านความคิ ด ความเชื่อ และอาจชักจูงไปใ นทางที่เหมาะสมแ ละไม่เหมาะสมได้ ดั้งนั้นเพื่อนจ ึงมีความสำคัญ

  โดดเด่น
 • 01:15 ยอดนิยม บูรณาการใช่สื่อการทำโฆษณา กับวิชาสุขศึกษาและพละโรงเรียนหนองไผ่ สพม 40

  บูรณาการใช่สื่อการทำโฆษณา กับวิชาสุขศึกษาและพละโรงเรียนหนองไผ่ สพม 40

  โดย lanoi เพิ่มเมื่อ 417 เข้าชม / 0 ชอบ

  โฆษณานี้จัดทำขึ ้นเพื่อให้ตรงต่ อหัวข้อที่ได้รั บมิได้กระทำเพื่ อความสนุกสนาน ในหมวด สุขศึกษาและพละศ ึกษา รายวิชา การงานอาชีพและเ ทคโนโลยีสารสนเท ศ (คอมพิวเตอร์)

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS