ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ครูทูป กลับมาอีกครั้งใน ThinkTTT.com

ในเดือนมีนาคมนี้ บริการครูทูป ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู จะย้ายโดเมนจาก krutube.tv มายัง krutube.ThinkTTT.com โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ ThinkTTT.com

 

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • อันชิญาท์ แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ขออนุญาตนำไปเขี ยนบทความเกี่ยวก ับการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ / อันชิญาท์
  • BigTo เผดิมเดช แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ good
  • krurabeab แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ดีมากเลยคะได้จั ดทำ และ ส่งผลงาน วีดิทัศน์สรภัญญ ะ ครูทูป ปี 4 รุ่น 2 คะ
RSS