ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

News


  • ครูทูป กลับมาอีกครั้งใน ThinkTTT.com

    ในเดือนมีนาคมนี้ บริการครูทูป ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู จะย้ายโดเมนจาก krutube.tv มายัง krutube.ThinkTTT.com โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

    รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ ThinkTTT.com

     

    อ่านต่อ »
RSS