ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอใหม่

  • 03:47 ยอดนิยม Thinkttt clip : animals

    Thinkttt clip : animals

    โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / 1 ชอบ

    Flashcard : animals

    โดดเด่น
  • 06:03 ยอดนิยม Thinkttt Clipเพลงอีสาน 20 จังหวัด

    Thinkttt Clipเพลงอีสาน 20 จังหวัด

    โดย นายประจวบ คำใจ เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

    นำเสนอจังหวัดต่างๆในภาคตะว?? ?นออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยบอกตำแหน่งที่ตั้ง และการจำจังหวัดต่างๆในรูปข?? ?งบทเพลง

    โดดเด่น
  • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip ละติจูด ลองจิจูด

    thinkttt clip ละติจูด ลองจิจูด

    โดย นายประจวบ คำใจ เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

    เนื้อหาเกี่ยวกับละติจูดและ?? ?องจิจูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสรุปเนื้อหาด้วยบทเพลง เพลงละติจูด ลองจิจูด

    โดดเด่น
  • 05:52 ยอดนิยม THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

    THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

    โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

    ระยะทาง การกระจัด

    โดดเด่น
  • 05:56 ยอดนิยม ศาสนสถาน

    ศาสนสถาน

    โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 3 ชอบ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ?? ?กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    โดดเด่น
  • 05:09 ยอดนิยม Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

    Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

    โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

    นิทานสระเออ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภา?? ?าไทยสำหรับนักเรียนในระดับช? ??้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ ที่อ่านไม่คล่อง ผลิตโดย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกรระโ?? ?หลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

    โดดเด่น
  • 04:31 ยอดนิยม Thikkttt Clip : ประวัติพระเยซูคริสต์

    Thikkttt Clip : ประวัติพระเยซูคริสต์

    โดย Pakin เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 0 ชอบ

    ประวัติพระเยซูคริสต์ สื่อการสอนรายวิชาสังคมศึกษ?? ? ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย?? ?ลิตโดยครูภาคิน นิละปะกะครูโรงเรียนกุดสิมว?? ?ทยาสารอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์สพป.กส.3

    โดดเด่น
  • 05:00 ยอดนิยม ต้นข้าวของฉัน

    ต้นข้าวของฉัน

    โดย ณัฐนพัชธ์ เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 1 ชอบ

    สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศ?? ?สตร์ เรื่องการเจริญเติบโตของต้น?? ?้าว 6 พัันธุ์

    โดดเด่น
  • ยอดนิยม Thinkttt clip personal informations

    Thinkttt clip personal informations

    โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 0 ชอบ

    เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ?? ?ารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ??ีที่ 1 ในการขอและให้ข้อมูลส่วนบุค?? ?ล

  • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

    Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

    โดย จักรภัทร ภาษาสุข เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 1 ชอบ

    สื่อการสอนวิชาศิลปะชั้นประ?? ?มศึกษาปีที่5 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป?? ?หลักการจัดผลงานศิลปะด้วยกา? ??นำส่วนประกอบต่างๆของทัศนธา ตุได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ที่ว่าง และพื้นผิว มาจัดหรือประกอบเป็นผลงานศิ?? ?ปะ เช่น งานจิตรกรรม งานปั้น งานภา

    โดดเด่น
  • 05:03 ยอดนิยม Thinkttt Clip Respiration

    Thinkttt Clip Respiration

    โดย ปาณิสรา ไม้รอด เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 0 ชอบ

    ชื่อผลงาน : Respiration (การหายใจ)เจ้าของผลงาน : ปาณิสรา ไม้รอดโรงเรียน : วัดสุทธิวรารามกลุ่มสาระการ?? ?รียนรู้ : วิทยาศาสตร์ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4รายวิชา : ชีววิทยาประเภทวิชา : เพิ่มเติมผลการเรียนรู้ : สืบค้น และอธิบายการทำงานในระบบสมด?? ?ลของร่าง

    โดดเด่น
  • 06:01 ยอดนิยม ตำเมี่ยงสมุนไพร

    ตำเมี่ยงสมุนไพร

    โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 1 ชอบ

    การตำเมี่ยงสมุนไพรโรงเรียน?? ?้านนาคู เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนได้?? ?ีทักษะในงานอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่?? ?ยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู? ??ได้อย่างดี และได้รับความรู้และมีทักษะ?? ?ามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต? ??ระจ

    โดดเด่น

หมวดหมู่

สถิติเว็บไซต์

บทความล่าสุด

RSS