ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอใหม่

 • 11:10 ใหม่ การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสง

 • 07:45 ใหม่ การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงเนื่องจากกร?? ?จก 2 บาน

 • 04:55 ใหม่ Thinkttt Clip หนทาง

  Thinkttt Clip หนทาง

  โดย สุวิทย์ เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๒ระบุความสามารถของตนเองใ นการทำประโยชน์ต่อสังคมและป?? ?ะเทศชาติ

 • 06:54 ใหม่ การหักเหของแสงตอนที่ 1

  การหักเหของแสงตอนที่ 1

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหักเหของแสง

 • 06:38 ใหม่ การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  โดย พนภาค เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธ?? ?ภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่าง? ??ว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให?? ?ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่? ??งอิสระในเรื่องหรือประเด็นท ี่ตนสนใจ เริ่มตั

 • 05:01 ใหม่ Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  โดย นายกฤษณะ วงศ์ริน เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน 2559 : สื่อไอซีทีเพื่อการศึกษาThinkttt Clip เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยร?? ?ตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2 ม.3/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"ประวัติศาสตร์ดนตรี

 • 07:00 ใหม่ thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  โดย ฮัมดีน กะสูเมาะ เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  thinkttt สื่อการเรียนการสอน เทคนิคคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ MagicFinger ครูฮัมดีน กะสูเมาะโรงเรียนบ้านกาเด็ง??  ?พป.นราธิวาส เขต 3

 • 07:00 ใหม่ Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

 • 02:47 ใหม่ Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  โดย รุ่งนภา บำรุงศรี เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงการจัดเรียงอิเล็กตร?? ?นในระดับพลังงานย่อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี?? ?นฝึกทดลองและอภิปรายเกี่ยวก? ??บการจัดเรียงอิเล็กตรอน โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาเคมี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 • 04:55 ใหม่ Thinkttt Clip รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  Thinkttt Clip รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย รุ่งนภา บำรุงศรี เพิ่มเมื่อ 0 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงการจัดตัวของรูปร่าง?? ?มเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง วัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึก?? ?ดลองและอภิปรายเกี่ยวกับการ? ??ัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโ มเลกุลโคเวเลนต์ โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาเคมี 1 เ

 • 07:00 ใหม่ Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 1 เข้าชม / 0 ชอบ

  การบริหารอวัยวะภายในอย่างง?? ?ายสำหรับเด็กอนุบาล

 • 06:31 ใหม่ Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  โดย Sarawut Chaicharorn เพิ่มเมื่อ 1 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ ใช้อย่างพอดีจะเกินประโยชน์??  ?ย่างคุ้มค่าต่อตนเอง

หมวดหมู่

สถิติเว็บไซต์

บทความล่าสุด

RSS